...

1callcenter

VIP-компания
Веб-сайт:

1CallCenter - аутсорсинговый контакт-центр, который работает с партнерами и клиентами по всему миру в нишах «Красота» и «Здоровье».

Мы стартовали в 2012 году и за 6 лет выросли до шести офисов в Украине и одного в Таиланде. Мы покрываем СНГ, Европу, Азию и активно движемся на рынок Африки и Латинской Америки.В связи с открытием нового филиала в Кишиневе мы ищем говорящих на итальянском менеджеров по работе с клиентами. 

Менеджеры по работе с клиентами в 1CallCenter разговаривают на 15 языках, обмениваются знаниями с носителями и имеют возможность изучать культуру разных стран.

Мы обрабатываем более 15 000 звонков в день с клиентами, которые заинтересованы в покупке товаров.

Как это работает: посредством интернет рекламы, клиенты оставляют заявку на покупку со своим именем и номером телефона, после чего ожидают нашего звонка.

Преимущества работы у нас:

 • Рост:

80% руководителей в 1CallCenter начинали свою карьеру с должности менеджера по работе с клиентами;

 • Развитие:

Продвинутая система внутреннего и внешнего обучения сотрудников;

 • Достойный доход:

Прозрачная система дохода: чем эффективнее сотрудник, тем больше он зарабатывает;

 • Система бонусов:

Регулярные поощрения для активных и результативных сотрудников;

 • Лояльность:

Уважительное отношение к сотрудникам со стороны руководства;

 • Комфортный офис:

Удобные рабочие места, игровые зоны с приставками и теннисом, кухня с бесплатными снеками;

 • Молодой коллектив:

Средний возраст сотрудника компании 1CallCenter — 27 лет;

 • Тимбилдинг:

Вечерний досуг, спортивные мероприятия, яркие корпоративы;

1CallCenter este contact centru de tip outsourcing,care lucrează cu parteneri și clienți din întreaga lumea în domenii ”Frumusețea” și ”Sănătate”.

Noi am început în 2012 și după 6 ani de creștere avem 6 oficii în Ucraina și 1-în Thailand.Noi acoperim CSI,Europa,Asia și ne mișcăm activ la piața Africii și a Americii Latine.În legatura cu deschiderea filialului nou în Chișinău noi căutăm manager lucru cu clienții,care cunosc limba italiană.

Manager lucru cu clienții în 1CallCenter vorbesc în 15 limbi,fac schimb de cunoștința cu vorbitori nativi și au posibilitatea de a cerceta cultura a diferitor țări.

Noi preluăm mai mult decît 15 000 de apeluri per zi cu clienții,care sunt interesați în procurarea mărfurilor noastre.

Cum această funcționează:prin intermediul publicității în Internet-clienții las solicitarea cu numele lor și număr de telefon și după această aștept apelul nostru.

Ce profituri obții,lucrînd cu noi:

 • Creștere:

80% de șefuri 1CallCenter au început cariera lor de la poziția de manager lucru cu clienții;

 • Dezvoltare:

Sistemul avansat de instruire internă și externă;

 • Venitul demn:

Sistemul transparent de venit:cu cît mai efectiv lucrezi,cu atît mai mult câștigi;

 • Sistem de bonusuri:

Recompense regulare pentru angajații activi și eficienți;

 • Loialitate:

Atitudine respectuoasă față de angajații din partea administrației;

 • Oficiu confortabil:

Locuri de muncă comode,consola de jocuri și bucătăria cu snack-uri;

 • Echipa tînară:

Vârsta medie a angajatului din 1CallCenter — 27 de ani;

 • Teambuilding:

Odihna de seară,evenimente sportive,petreceri tari;

 

 

 

Открытые вакансии