...

Вакансия от 28 марта 2021

Expert principal, Departamentul sisteme de plăți

Компания:
Banca Națională a Moldovei 
Город:
Кишинёв
Вид занятости:
Full-time
Требования:
Опыт работы от 2 лет
Образование:
высшее

Описание вакансии

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - economic și/sau tehnologiilor informaționale cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare;
- Studii de master pentru absolvenții sistemului Bologna;
- Experiență de minim doi ani în domeniul financiar - economic şi/sau tehnologiilor informaţionale;
- Cunoaşterea legislaţiei bancare, precum şi a celor aferente domeniului sisteme de plăţi;
- Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
- Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;
- Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă;

Alte abilități și atitudini: candidatul trebuie să posede abilități de comunicare eficientă verbală, în scris și capacitatea de a sintetiza informații și de a face expuneri clare, concise;
abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil;
atitudine pozitivă, constructivă.

Principalele atribuții:

- Elaborarea şi actualizarea cadrului normativ, procedurilor interne cu privire la supravegherea sistemelor de plăţi şi de decontări;
- Colectarea şi analiza informaţiilor cu privire la sistemele de plăţi şi de decontări supravegheate şi a datelor din rapoartele statistice prezentate către BNM;
- Elaborarea rapoartelor cu privire la rezultatele supravegherii sistemelor de plăţi şi de decontări;
- Participarea la evaluarea periodică a conformării sistemelor de plăţi şi de decontări supravegheate de BNM;
- Examinarea şi studierea actelor normative, legislative în vigoare în domeniul sistemului de plăţi şi a altor documente de specialitate;
- Participarea la cooperarea cu organismele internaţionale specializate în domeniul sistemelor de plăţi.

Solicităm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie de referință (disponibilă pe site-ul www.bnm.md):

- Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
- Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr. 157 din 1.08.2013;
- Regulamentul cu privire la cardurile de plată, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr. 157 din 1.08.2013;
- Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr. 204 din 15.10.2010;
- Regulamentul cu privire la supravegherea sistemului automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr.154 din 28.06.2007;
- Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr.53 din 02.03.2006.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 29.04.2018.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online (http://www.bnm.md/ro/content/cv-online) sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Отправить резюме
Best4uinternational

Другие вакансии от этой компании

cursuri de engleza