...

Вакансия от 20 сентября 2020

Expert consultant (durată determinată) responsabil de administrarea patrimoniului și servicii sociale

Компания:
Banca Națională a Moldovei 
Город:
Кишинёв
Вид занятости:
Full-time
Требования:
Опыт работы от 3 лет
Образование:
высшее

Описание вакансии

Scopul general al funcției: 

- Monitorizarea și gestionarea procesului de efectuare a serviiclor de curățenie în BNM, supravegherea menţinerii nivelului igienic al încăperilor; 
- Supraveghearea menţinerii în stare bună a mobilierului şi altor bunuri materiale aflate în gestiunea sa; 
- Organizarea lucrărilor de eliberare şi de reinstalare în birouri a bunurilor materiale aflate în gestiune în perioada reparaţiilor sau permutărilor; 
- Asigurarea evidenţei mijloacelor fixe şi a bunurilor materiale aflate în gestiune urmare modificării locului amplasării bunurilor din gestiune; 
- Întocmirea documentaţiei necesare privind casarea bunurilor materiale uzate şi deteriorate; 
- Organizarea reparației bunurilor materiale aflate în gestiune; 
- Elaborarea documentelor de atribuire pentru initierea procedurilor de desfăşurare a achiziţiilor publice pentru necesitățile BNM și participarea la organizarea achiziţiilor publice în conformitate cu Instrucţiunea privind modul de organizare a achiziţiilor publice în BNM şi Legii cu privire la achiziţiile publice; 
- Monitorizarea executării contractelor ce țin de achiziția bunurilor, lucrărilor și serviciilor; 
- Elaborarea devizelor de cheltuieli şi alocaţiilor pentru investiţii ce ţin de competenţa direcției. 
- Examinarea ofertele diferitor agenţi economici în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare din domeniul achiziţiilor publice.

Cerințe minime obligatorii:

1. Studii: superioare economice sau juridice;
2. Experienţă în domeniu administrativ de minim 3 ani;
3. Cunoştinţe în domeniul organizării şi desfăşurării achiziţiilor publice (actualizate cu regularitate);
4. Cunoașterea procedurilor de achiziționare, livrare și depozitare a bunurilor materiale în BNM;
5. Cunoștințe în domeniul elaborării contractelor;
6. Cunoştinţe privind exploatarea edificiilor şi tehnicii de uz casnic;
7. Cunoştinţe de operare a programelor computerizate: Word, Excel, Visio, Internet, Intranet;
8. Gândire ordonată, tact şi pricepere în muncă cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, operativitate în luarea deciziilor, persoană politicoasă, cu abilități de comunicare, persoană energică și amabilă, cu atitudine pozitivă și conciliantă în relațiile cu colegii.

Principalele atribuții funcţionale:

- Realizarea atribuţiile sale în domeniul achiziţiilor publice, gestionarea patrimoniului, gestionarea serviciilor de curățenie; 
- Monitorizarea executării contractelor ce țin de achiziția bunurilor, lucrărilor și serviciilor; 
- Studierea zilnică a pieței de mărfuri și analizarea economică a rentabilității procurărilor în scopul aprovizionării BNM cu bunuri, lucrări și servicii conform solicitărilor; 
- Respectarea în realizarea atribuţiilor de serviciu a prevederilor legislaţiei şi actelor normative in vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ordinelor, normelor interne şi dispoziţiilor conducerii BNM. 

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 28 martie 2019.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

- Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 548-XII din 21 iulie 1995; 
- Actele normative în vigoare de reglementare a activității în domeniul achizițiilor publice; 
- Actele normative în domeniul achiziţiilor publice, leasing, comerţul electronic, evidenţa bunurilor materiale, conformitatea produselor, precum și procedurile de achiziționare, livrare, depozitare a bunurilor materiale. 

Отправить резюме
Jivy Group banner sub job

Похожие вакансии

cursuri de engleza