...

Вакансия от 13 апреля 2021

Economist principal (durată determinată), Direcţia supravegherea din oficiu, Departamentul supraveghere bancară

Компания:
Banca Națională a Moldovei 
Город:
Кишинёв
Вид занятости:
Full-time
Требования:
Опыт работы от 1 года
Образование:
высшее

Описание вакансии

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii şi experiență:

 • Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul economic și/sau juridic;
 • Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova;
 • Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
 • Cunoașterea limbii române și limbii engleze;
 • Cunoștințe de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

2) Competente comportamentale:

 • Orientare către performanță;
 • Comunicare eficientă;
 • Cooperare;
 • Integritate organizațională;
 • Gândire conceptuală și analitică.

Principalele atribuții:

 • Efectuează controlul respectării de către bănci și acționarii acestora a cerinţelor Legii privind activitatea băncilor, Legii privind societăţile pe acţiuni, precum şi ale altor acte normative în domeniul supravegherii bancare;
 • Examinează informațiile prezentate de către deţinătorii direcți sau indirecți de cotă în capitalul social al băncii, inclusiv privind schimbarea beneficiarilor efectivi;
 • Examinează informațiile despre orice dobândire sau înstrăinare directă sau indirectă a cotelor de participare în capitalul social al băncii şi despre orice fapte sau circumstanţe care generează suspiciunea că asemenea dobândire sau înstrăinare a avut loc fără respectarea legii şi a actelor normative ale BNM;
 • Monitorizează respectarea de către deținătorii de cote în capitalul social al băncii a cerințelor privind calitatea acționariatului;
 • Evaluează deținătorii de cote în capitalul social al băncilor prin prisma criteriilor de calitate și activitate concertată;
 • Alte atribuții conform fișei postului.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 15.02.2018.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează:

1)      Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoştinţe de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului. 

2)      Test IT (scris) se desfăşoară prin susţinerea unui test (în formă scrisă) în domeniul tehnologiilor informaționale care va include întrebări generale în acest domeniu.

Datele privind susţinerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

TEMATICA:

 • Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova, în special aferent calității acționarilor;
 • Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor;
 • Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei.

BIBLIOGRAFIA:

- Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017;
- Legea Societăților pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997;
- Regulamentul cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii nr.127 din 27.06.2013;
- Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot și înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor nr.130 din 04.07.2013.
- Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii aprobat prin HCE al BNM nr.146 din 7 iunie 2017.

Отправить резюме
Best4uinternational

Другие вакансии от этой компании

cursuri de engleza