...

Вакансия от 26 сентября 2020

Inginer consultant, cu funcția de control acces și calitate, Direcția Suport și Calitate, Departamentul Tehnologii Informaționale la BNM

Компания:
Banca Națională a Moldovei 
Город:
Кишинёв
Вид занятости:
Full-time
Требования:
Опыт работы от 1 года
Образование:
высшее

Описание вакансии

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
 • Experiență generală în domeniul TIC de cel puțin 1 an;
 • Competențe lingvistice: cunoașterea fluentă a limbii de stat și cunoașterea avansată a limbii engleze;
 • Abilități organizatorice și de lucru în echipă; gândire ordonată și constructivă, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;posedarea abilităților de comunicare eficientă verbală și în scris; abilități de întocmire calitativă a documentației metodologice și normative; de analiză și formulare a concluziilor;
 • Responsabilitate, obiectivitate, receptivitate la idei noi, conduită morală și profesională înaltă, spirit de inițiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, spirit de observație și tendință de dezvoltare profesională continuă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Preferabil media pentru examenul de licență și pentru anii de studii ≥ 8;
 • Experiență specifică în domeniiul Administrare SI;
 • Cunoștințe privind administrarea: Active Directory Users and Computrers, Microsoft PrintServer, Windows Server Update Service, Servicii de Protecție Antivirus;
 • Utilizarea tehnologiilor de virtualizare a desktopurilor și aplicațiilor (Citrix, Microsoft);
 • Cunoașterea practicilor internaționale în domeniul TI, Managementul Serviciilor IT, Securitatea Informației (ITIL, ISO27001);
 • Deținerea certificatelor, sau cunoașterea metodologiilor de referință în domeniul TIC (Microsoft, Citrix, etc.).

Principalele atribuții funcţionale:

 • Gestionarea identității, accesului autorizat și securizat la SI;
 • Înregistrarea identității în SI, acordarea, gestionarea, monitorizarea și revizuirea periodică a accesului la la resursele SI BNM pentru utilizatori;
 • Crearea profilelor pentru aplicații noi, înnoirea și optimizarea celor existente, inventarierea, urmărirea lor și furnizarea de informații necesare la necesitate;
 • Elaborarea ghidurilor de exploatare (instrucțiuni, îndrumare, recomandări, etc.) ce vor asigura utilizarea corectă și eficientă a resurselor utilizate;
 • Monitorizarea Serviciului de Protecție Antivirus (PAV) și Serviciului de Update al Sistemelor de Operare și a produselor Software Microsoft (WSUS) pentru menținerea unui grad înalt de protecție la accesarea SI de pe resursele exploatate de utilizatorii BNM;
 • Menținerea evidenței materiale a resurselor software IT, managementul procesului de inventariere a componentelor și modulelor soft în exploatare IT;
 • Înregistrarea și darea în exploatare a resurselor software IT achiziționate ; scoaterea din exploatare la finele ciclului de viață; sau transmiterea către alte instituții a resurselor IT convenite;
 • Monitorizarea indicelor de performanță a resurselor SI BNM;
 • Monitorizarea nivelului de accesibilitate și performanță a serviciilor în exploatare utilizatorilor SI BNM;
 • Crearea rapoartelor de disponibilitate a serviciilor și a indicelor de performanță a lor;
 • Agrearea, ajustarea nivelului de performanță și disponibilitate serviciilor cu subdiviziunile BNM;
 • Monitorizarea utilizării resurselor SI BNM aflate în exploatare de către utilizatori;
 • Înregistrarea și analiza solicitărilor privind comoditatea, timpul de răspuns și viteza de lucru al aplicațiilor, sistemelor, resurselor;
 • Consolidarea și sistematizarea solicitărilor, crearea propunerilor pentru implementare, dezvoltare, upgrade sau includerea în planul pentru achiziții a soluțiilor necesare.

Termenul pentru depunerea CV-urilor: 01 martie 2018.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Отправить резюме
Best4uinternational

Похожие вакансии

cursuri de engleza