...

Вакансия от 13 апреля 2020

Operator la telecomunicații la „Serviciului 112”

6000 лей

Компания:
IP Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 
Контактное лицо:
Popescu Ina
Телефон:
022442112
Город:
Кишинёв
Вид занятости:
Full-time, Контракт
Образование:
среднее специальное

Описание вакансии

Responsabilități: 

 • Recepţionarea, înregistrarea, localizarea apelurilor de urgență comunicate prin telefon, echipamentelor radio, dispozitivelor automate de alertă și alte mijloace;
 • Stabilirea circumstanţelor situaţiei de urgenţă;
 • Analizarea şi procesarea apelurilor de urgenţă şi transmiterea informaţiei către dispeceratele Serviciilor Situațiilor de Urgență (SSU), precum şi către autorităţile competente, în funcţie de natura evenimentelor şi de consecinţele acestora;
 • Recepţionarea şi înregistrarea datelor şi informaţiilor privind evoluţia situaţiilor de urgenţă şi rezultatul intervenţiilor de la SSU;

 Condiţiile pentru ocuparea funcţiei vacante:

Condiţii de bază:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Studii medii de specialitate;
 • Cunoaşterea obligatorie a limbii de stat, a limbii ruse, limbii engleze și a altor limbi de circulație regională (găgăuză, bulgară, ucraineană) și internațională;
 • Lipsa antecedentelor penale sau a altor restricţii legale de ocuparea funcţiei vacante;

Cunoştinţe:

 • Abilităţi de utilizare a computerului: MC Office, Excel, Internet;
 • Abilități excelente de vorbire și comunicare (scris și vorbit);
 • Capacitate de analiză şi rezolvare a problemelor.

Condiții de muncă:

 • Salariu atractiv;
 • Angajare oficială;
 • Program de muncă în ture;
 • Pregătire profesională și instruiri;
 • Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, responsabilitate, diplomaţie, spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

CV-ul, portofoliul și întrebările suplimentare pot fi adresate la adresa de e-mail: [Отправить резюме], menţionând postul pentru care aplică (Operator la telecomunicații), care va include: 

 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia diplomelor de studii şi a suplimentului la diplomă;
 • Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Cazierul judiciar. (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere);
 • Documentele de evidență militară- pentru recruți și rezerviști;
 • Certificatul medical, eliberat de medicul de familie care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • CV-ul candidatului-model Europass.

Bibliografia concursului (studiu individual)

 • Legea nr.174 din 25 iulie 2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului Naţional Unic pentru Apelurile de Urgenţă 112.
 • Hotărârea Guvernului nr. 241 din 03.03.2016 cu privire la aprobarea Programului național de implementare a Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112.
 • Hotărârea Guvernului nr. 242 din 03.03.2016  privind aprobarea Regulamentului Comitetului interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul 112 şi Serviciile specializate de urgenţă.
 • Hotărârea Guvernului nr. 243 din  03.03.2016 privind crearea Instituţiei publice „Serviciul Naţional Unic pentru Apelurile de Urgenţă 112”.
 • Hotărârea Guvernului nr. 244 din 03.03.2016 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat al Serviciului Naţional Unic pentru Apelurile de Urgenţă 112.
 •  Manualul de operare

Adresa poştală al Serviciului 112 – str. Toma Ciorbă, 32,  MD-2004, mun. Chişinău.

Отправить резюме
Jivy Group banner sub job

Похожие вакансии

cursuri de engleza