...

Вакансия от 23 сентября 2020

economist coordonator responsabil de supravegherea bancară pe teren

Компания:
Banca Națională a Moldovei 
Город:
Кишинёв
Вид занятости:
Full-time
Образование:
высшее

Описание вакансии

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii și experiență:

- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;

- Experienţă profesională de cel puțin 1 an în domeniul financiar-bancar - va constitui un avantaj;

- Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova;

- Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;

- Cunoaşterea limbii române și limbii engleze la nivel avansat;

- Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

2) Competențe comportamentale:

- Orientare către performanță;

- Comunicare eficientă;

- Cooperare;

- Integritate organizațională;

- Gândire conceptuală.

Principalele atribuții ale economistului coordonator al Direcției supravegherea pe teren:

1.      Evaluează riscul de credit asociat portofoliului de credit al băncii;

2.      Efectuează controale complexe şi tematice a activităţii băncilor legate cu supravegherea bancară şi înaintează propuneri conform rezultatelor controalelor;

3.      Efectuează controlul respectării de către bănci a cerinţelor Legii privind activitatea băncilor, Legii privind societăţile pe acţiuni, precum şi ale altor acte normative în domeniul supravegherii bancare;

4.      Analizează rezultatele controalelor şi propune măsuri de înlăturare a neajunsurilor constatate.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 30.10.2020

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează:

1)      Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoştinţe de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului. De asemenea, va fi testat verbal la cunoştinţele de limbă engleză.

2)      Test IT (scris) se desfăşoară prin susţinerea unui test (în formă scrisă) în domeniul tehnologiilor informaționale care va include întrebări generale în acest domeniu.

Datele privind susţinerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

TEMATICA:

-        Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei;

-        Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;

-        Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor.

Recomandăm studierea bibliografiei înainte de a fi invitat la concurs.

BIBLIOGRAFIA:

-        Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

-        Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;

-        Legea Societăților pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997;

-        Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011;

-        Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii, probat prin HCA al BNM nr. 322  din  20.12.2018

-        Ghidul privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP)

Отправить резюме
Best4uinternational

Похожие вакансии

cursuri de engleza