...

AO Proficiency Youth Lasnguage School

Pagina web:

Școala de limbi moderne pentru copii și tineri care promovează și contribuie la formarea și perfecționarea competențelor lingvistice până la cel mai avansat nivel C2 (Proficient)

Misiune:

- promovarea multilingvismului și sensibilizarea cetățenilor față de avantajele studierii limbilor străine
- popularizarea ideilor și metodologiilor novatoare și încurajarea perfecționării abilităților de comunicare
- promovarea unui climat educational favorabil ce-i va motiva pe copii și tineri să-și petreacă timpul liber util și să-și dezvolte competențe noi pentru a răspunde provocărilor viitoare
- încurajarea comportamentelor sănătoase și practicarea activităților diverse ce le va ocupa timpul liber și va preveni devianțele comportamentale la copii și adolescenți
- sensibilizarea părinţilor cu privire la combaterea şi prevenirea fenomenului abuzului, neglijării şi exploatării copilului în societate

Vezi mai mult

Poziții vacante active