...

Publicat 14 August 2020

Economist principal (durată determinată) responsabil de comunicarea politicii monetare și publicații

Compania:
Banca Națională a Moldovei 
Oraș:
Chișinău
Tipul locului de muncă:
Full-time
Cerințe:
Experiența de muncă de la 1 an
Studii:
superioare

Descrierea poziției vacante

Scopul postului:

 • Realizarea procesului de comunicare eficientă a deciziilor de politică monetară și implementare a politicii monetare, de asigurare a transparenței procesului decizional și de informare despre realizarea politicii monetare și de asigurare cu date statistice sistematizate a Departamentului politică monetară.

 Cerințe minime obligatorii:Scopul postului:

 1. Studii superioare în economie cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 2. Experiență în domeniul financiar-bancar, statisticii și analizei macroeconomice, minim 1 an;
 3. Cunoașterea limbilor română și engleză la nivel avansat;
 4. Cunoașterea calculatorului la nivel de utilizator;
 5. Utilizarea aplicațiilor de redactare texte, prezentări, calcul numeric, analiză statistică (inclusiv Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Acrobat, Microsoft Excel, Demetra, Latex etc.).
 6. Cunoștințe despre:
    - Conceptele macroeconomice de bază (inclusiv PIB, PNB, inflație, ciclu de afaceri, mecanisme ale fluctuațiilor economice, politici macroeconomice, interdependențe și identități macroeconomice de bază, sistemul conturilor naționale, indicii de prețuri, cererea agregată, oferta agregată, piața muncii, sectorul public, balanța de plăți, cursul de schimb, piața financiară și de capital) și relațiile acestora față de echilibrul și dezechilibrul macroeconomic;
    - Conceptele monetare (inclusiv monedă, credit, instituție financiară, politică monetară, sistem monetar, cerere și ofertă de monedă, sistem financiar, bancă centrală, sistem de plăți, piață monetară, teorie monetară, instrumente financiare și monetare, mecanism de transmitere a politicii monetare, statistică monetară și financiară);
    - Conceptele statistice (inclusiv proprietățile necesare ale estimatorilor statistici; tipologia distribuțiilor probabilistice; corelație; coeficient de corelație; varianță; covarianță; tipologia mediilor; metodele de netezire, extrapolare, filtrare, ajustare sezonieră și de conversie a frecvenței seriilor de timp);
    - Cadrul normativ în domeniul economic (în special cel cu implicații asupra politicii monetare);
    - Alte abilități: comunicare verbală și în scris eficientă; întocmirea documentelor oficiale; soluționarea situațiilor complicate; luarea de decizii; învățare și dezvoltare continuă; lucru în echipă;
    - Atitudini: integritate; responsabilitate; profesionalism; orientare către rezultate; credibilitate; perseverență.

 Principalele atribuții:

 • Realizarea procesului de compilare, redactare economică, redactare tehnică, prezentare pentru publicare a documentelor, rapoartelor întocmite conform Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei ce țin de competența Departamentului politică monetară;
 • Elaborarea și prezentarea pentru publicare a comunicatelor de presă și a altor informații;
 • Realizarea procesului de asigurare cu date statistice sistematizate și adaptate pentru elaborarea de analize economice și prognoze;
 • Elaborarea și efectuarea prezentărilor ce țin de competența direcției;
 • Participarea la elaborarea documentelor de politică monetară;
 • Elaborarea și examinarea documentelor, rapoartelor, comunicatelor, actelor normative și metodologice, ce țin de competența direcției.

 Termen-limită:

 • 30 august 2020.

 Recomandăm studierea bibliografiei recomandate înainte de a fi invitat la concurs:

Bibliografia recomandată:

 • Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 • Strategia politicii monetare a Băncii Naționale a Moldovei pe termen mediu;
 • Rapoartele asupra inflației;
 • Rapoartele anuale a BNM;
 • Manuale de teorie economică, teorie statistică, statistică social-economică, econometrie, monedă și credit.

Pentru participarea la concurs, completați formularul [Trimite CV] cu specificarea postului pentru care candidați.

Trimite CV
Jivy Group banner sub job

Poziții vacante similare

cursuri de engleza