...
Oferte de muncă fierbinți

Publicat 09 Aprilie 2020

Șef serviciu securitate informațională, control fraude și monitorizare acces @ Moldtelecom

Compania:
Moldtelecom  VIP 
Oraș:
Chișinău
Tipul locului de muncă:
Full-time
Cerințe:
Experiența de muncă de la 2 ani
Studii:
superioare
Beneficii:

Descrierea poziției vacante

obiectivul postului:

 • Gestionarea eficientă a mijloacelor tehnice, informaţionale, materiale, umane privind elaborarea și controlul implementării cerințelor în domeniul prevenire fraude, securitate informațională și pază fizică, în corespundere cu cerinţele de calitate aprobate.

 atribuții de funcție:

 • Asigură coordonarea lucrărilor ce țin de securitatea informației în toate subdiviziunile companiei, la toate etapele ciclului tehnologic: creare, transfer, prelucrare și transmitere, în conformitate cu politica de securitate informațională a companiei;
 • Coordonează acordarea accesului la resursele Informaționale, accesul pe teritoriul companiei a persoanelor fizice și juridice inclusiv a transportului auto;
 • Analizează zilnic rapoartele statistice de activitate și de evidenţă a fraudelor identificate, a incidentelor de securitate şi întreprinde măsuri de coordonare, soluţionare sau conlucrare cu subdiviziunile structurale ale S.A. „Moldtelecom” implicate direct în soluţionarea acestor fraude și incidente, cu înaintarea soluțiilor de evitare ulterioara a apariţiei acestora;
 • Participă la elaborarea proiectelor de ordine și luarea deciziilor de planificare și modernizare continuă a soluțiilor anti fraudă, soluțiilor de securizare a rețelei corporative și tehnice, și securității informaționale per total în S.A. ”Moldtelecom”;
 • Asigură interacțiunea cu structurile externe responsabile de domeniul securității informaționale, fraude și domeniul protecției datelor cu caracter personal (ședințe de lucru, comisii comune pentru elucidare incidente de securitate cu structurile CTS și IGP, CCCI ale MAI; raportări, notificări și aprobări către Centrul Național privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, etc.);
 • Elaborează și actualizează în colaborare cu Departamentele Tehnologii Informaționale și Tehnic (în continuare DTI și DT) regulile, nivelurile de acces și politicile de securitate aplicate pe sistemele de protecție IT (Firewall, DLP, IDS, IPS, etc.);
 • Petrece proceduri de audit îndreptate întru identificarea deficiențelor, riscurilor, erorilor și vulnerabilităților IT atât ale rețelei corporative cât și celei de telecomunicații;
 • Prezintă dări de seamă lunare/săptămânale și note informative la necesitate sau la solicitarea conducerii companiei privind sarcinile de analiză fraude și asigurare securitate, etc.

 cerințe față de candidat:

 • Cunoștințe profunde în domeniul tehnologiilor securității informaționale, tehnologiilor de telecomunicații și IT, experiență avansată în domeniul deservirii tehnicii de calcul și de rețea;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă, cunoașterea limbii engleze în limita necesară exercitării obligațiunilor de serviciu;
 • Cunoaşterea arhitecturală a structurii rețelei echipamentelor de acces, agregare, distribuție și cor din cadrul companiei S.A.„Moldtelecom”, funcţionarea acestora și metode de securizare IT;
 • Cunoștințe ale pieței echipamentului de rețea și de securitate informațională din R. Moldova; tehnici de securizare de perimetru, pază și acces.

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze CV-ul accesând butonul Trimite CV.

Trimite CV

APLICĂ CU ÎNCREDERE

Pe jobs.diez.md știi că ești în siguranță.

 • Companie verificată de echipa jobs.diez
 • Job verificat de echipa jobs.diez
Jivy Group banner sub job

Poziții vacante similare