...

Publicat 25 Noiembrie 2020

Expert principal (durată determinată) responsabil de managementul resurselor umane

Compania:
Banca Națională a Moldovei 
Oraș:
Chișinău
Tipul locului de muncă:
Full-time
Cerințe:
Experiența de muncă de la 1 an
Studii:
superioare

Descrierea poziției vacante

Obiectivul postului:

Asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii proceselor de management a resurselor umane, aliniat la obiectivele strategice ale băncii.

Cerinte față de candidați:

1. Studii superioare cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare, în economie, resurse umane, drept sau domenii sociale;

2. Experiență de muncă în domeniul managementul resurselor umane de cel puţin 1 an;

3. Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova aferente domeniului de resurse umane;

4. Cunoaşterea limbii române şi a limbii engleze;

5. Cunoaşterea computerului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MSWord, Excel şi Power Point;

6. Posedarea următoarelor abilităţi:

a)      organizatorice, de planificare, de a conduce activitatea în echipă, negociere, comunicare eficientă;

b)      gândire ordonată și constructivă, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;

c)      gândire procesuală și globală;

d)      capacitatea de a comunica verbal şi în scris, putere de convingere;

e)      de analiză şi formulare a concluziilor.

7. Manifestarea următoarelor atitudini: receptivitate la idei noi, conduită morală şi profesională înaltă, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă.

Responsabilităţi:

  1. Elaborează, implementează și îmbunătățește procesele și procedurile ce țin de managementul resurselor umane, cum ar fi: angajarea, evidența timpului de muncă, transferul, suspendarea, demisia salariaților;
  2. Pregăteşte documentele Direcţiei pentru predarea lor în arhivă;
  3. Întocmește rapoarte cu privire la datele privind managementul resurselor umane.
  4. Organizează și întocmește documentația aferentă activității de angajare, transfer, demisie şi concediere conform legislaţiei în vigoare;
  5. Întocmeşte proiecte de ordine pentru efectivul personal;
  6. Prelucrează documentele personale ale salariaţilor;
  7. Perfectează proiecte de ordine privind acordarea concediilor: de odihnă anuale, suplimentare, neplătite, de studii şi alte tipuri de ordine legate de concediile respective: rechemarea, prelungirea, suplinirea, sistarea suplinirii;
  8. Perfectează graficul concediilor anuale al salariaţilor BNM şi supraveghează respectarea lui;
  9. Verifică şi înregistrează cererile privind scutirile de impozit la sursa de venit la angajare, schimbările intervenite în domeniu pe parcursul anului de lucru;

10.  Duce evidenţa certificatelor medicale, verificarea şi înregistrarea acestora;

11.  Asigură evidenţa salariaţilor care se află în concedii de maternitate, concedii pentru îngrijirea copiilor până la vârsta de 3- 4 ani, pensionarilor, salariaţilor care au lucrat în zilele de repaus/sărbătoare nelucrătoare și modificările în regimul de muncă;

12.  Pregăteşte răspuns la scrisorile parvenite de la persoane fizice şi juridice, întocmeşte certificate privind funcţia deținută salariaților;

13.  Participă la implementarea proiectelor ce țin de dezvoltarea sistemului integrat de gestiune a resurselor umane;

14.  Consultă și îndrumă salariații în problemele ce ţin de managementul resurselor umane.


Bibliografie de referință:

1. Codul Muncii al Republicii Moldova;

2. Convenţia colectivă nr. 2 (nivel national) din 9 iulie 2004, cu modificările ulterioare;

3. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 18 octombrie 2020 (inclusiv).

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia inainte de a fi invitat la concurs.

Trimite CV
Best4uinternational

Poziții vacante similare

cursuri de engleza