...

Publicat 04 Ianuarie 2021

Expert principal (pe durată determinată), Direcția management resurse umane, Departamentul strategie, organizare și resurse umane

Compania:
Banca Națională a Moldovei 
Persoană de contact:
-
Număr de contact:
-
Oraș:
Chișinău
Tipul locului de muncă:
Full-time
Cerințe:
Experiența de muncă de la 1 an
Studii:
superioare

Descrierea poziției vacante

Obiectivul postului: Asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii proceselor de management a resurselor umane, aliniat la obiectivele strategice ale băncii.

Cerințe față de candidați:

1. Studii superioare cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare, în economie, resurse umane, drept sau domenii sociale;

2. Experiență de muncă în domeniul managementului resurselor umane de cel puţin 1 an;

3. Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova aferente domeniului de resurse umane;

4. Cunoaşterea limbii române şi a limbii engleze –  fluent;

5. Cunoaşterea computerului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MSWord, Excel şi Power Point;

6. Posedarea următoarelor abilităţi:

a)      organizatorice, de planificare, de a conduce activitatea în echipă, negociere, comunicare eficientă;

b)      gândire ordonată și constructivă, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;

c)      gândire procesuală și globală;

d)      capacitatea de a comunica verbal şi în scris, putere de convingere;

e)      de analiză şi formulare a concluziilor.

7. Manifestarea următoarelor atitudini: receptivitate la idei noi, conduită morală şi profesională înaltă, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă.

Responsabilităţi:

  1. Participarea la activitatea de angajare, transferare, demisie şi concediere conform legislaţiei în vigoare. Monitorizarea procesul de elaborare a fişelor de post;
  2. Completarea şi prelucrarea documentele personale ale salariaţilor BNM (completarea fişelor personale, deschiderea dosarelor personale şi completarea lor cu documentele necesare, etc.);
  3. Întocmirea contractelor individuale de muncă, contractelor cu privire la raspunderea materială individuale deplină;
  4. Perfectarea graficului concediilor anuale ale salariaţilor BNM şi supravegherea respectării lui;
  5. Evidenţa certificatelor medicale, verificarea şi înregistrarea acestora;
  6. Evidenţa scutirilor la impozitul pe venit;
  7. Asigurarea deschiderii, evidenţei, păstrarii şi eliberării carnetelor de muncă ale salariaţilor BNM, efectuarea înscrierilor corespunzătoare conform Regulamentului în vigoare; ținerea registrului de evidenţă a carnetelor de muncă;
  8. Asigurarea coordonării cu Compania Naţională de Asigurări Sociale privind eliberarea certificatelor de atribuire a codului personal de asigurări sociale salariaţilor şi cu Compania Naţionala de Asigurări Medicale privind asigurarea eliberării poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
  9. Participarea la elaborarea și redactarea procedurilor/instrucțiunilor/regulamentelor de resurse umane (regulamentul intern, angajarea, transfer şi demisie, evidenţa timpului de muncă, procesul de evaluare a fiselor de post, acordarea concediilor, etc.).

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie de referință:

1. Codul Muncii al Republicii Moldova;

2. Convenţia colectivă nr. 2 (nivel național) din 9 iulie 2004, cu modificările ulterioare;

3. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei.


Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 24.01.2019.

Trimite CV
Best4uinternational

Poziții vacante similare

cursuri de engleza