ru
Oferte de muncă fierbinți

Secția managementul lichidităților din cadrul Direcției Trezoreria de Stat, - consultant principal –1 funcție temporar vacantă.

Compania:
Ministerul Finanțelor  VIP 
Oraș:
Chișinău
Tipul locului de muncă:
Full-time

Descrierea poziției vacante

Denumirea funcţiei publice vacante: Secția managementul lichidităților din cadrul Direcției Trezoreria de Stat, - consultant principal –1 funcție temporar vacantă.

 a) Scopul general al funcţiei:

 

Contribuirea la elaborarea și implementarea politicii statului în domeniul gestionării finanțelor publice prin asigurarea procesului de executare de casă a bugetului public național.

 b) Sarcinile de bază ale funcţiei:

 •  Elaborarea reglementărilor ce țin de procesul de autorizare a persoanelor cu drept la semnătură pe documente de plată;
 • Elaborarea și avizarea actelor legislative și normative ce țin de competenta secției;
 • Înaintarea propunerilor de completare şi modificare a actelor legislative şi normative ce ţin de competenţa secției;
 • Asigurarea participării Ministerului Finantelor - Trezoreria de Stat in Sistemul Automatizat de Plăţi Interbancare;
 • Asigurarea și monitorizarea procedurii de autorizare a documentelor de plata in sistemul ,,RBS”;
 • Consultarea metodologică a trezoreriilor regionale privind procesul de autorizare a documentelor de plata in sistemul ,,RBS”.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente preferabil în domeniul contabil.

Experienţă profesională –minim 2 ani în domeniul economico - financiar.

Cunoaşterea:  limbii engleze la nivel B1.

Cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională (franceza, germana) este un avantaj.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu  la funcţia vacantă de consultant principal al Secției managementul lichidităților din cadrul Direcției Trezoreria de Stat

 1. Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.39 din 10 martie1993 cu privire la Trezoreria de Stat;
 2. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014;
 3. Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale;
 4. Legea bugetului de stat pe anul bugetar respectiv;
 5. Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007;
 6. Legea privind achizițiile publice nr.131 din 3 iulie 2015;
 7. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (Monitorul Oficial nr.230-232/840 din 23 decembrie 2008);
 8. Legea privind activitatea băncilor Nr. 202 din 06 octombrie 2017;
 9. Hotărârea BNM nr. 53 din 02 martie 2006 privind aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăti interbancare.
 10. Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din 01.08. 2013
 11. Hotărârea Guvernului nr.696 din 30 august 2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor;
 12. Ordinul ministrului finanțelor nr.208 din 24 decembrie 2015 privind Clasificația bugetară;
 13. Ordinul ministrului finanțelor nr.215 din 28 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin sistemul trezoreria al Ministerului Finanțelor;
Trimite CV

Poziții vacante similare


Oratorica early boking 2