...

Publicat 20 Septembrie 2020

Expert principal cu functia control pe teren al prestatorilor de servicii de plată şi emitenţilor de monedă electronica

Compania:
Banca Națională a Moldovei 
Oraș:
Chișinău
Tipul locului de muncă:
Full-time
Cerințe:
Experiența de muncă de la 3 ani
Studii:
superioare

Descrierea poziției vacante

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - economic cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare;
- Experiență de minim un an în domeniul financiar - economic;
- Cunoaşterea legislaţiei bancare, precum şi a celor aferente domeniului sisteme de plăţi;
- Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
- Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;
- Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă;


Alte abilități și atitudini:

- candidatul trebuie să posede abilități de comunicare eficientă verbală, în scris și capacitatea de a sintetiza informații și de a face expuneri clare, concise;
- abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil;
- atitudine pozitivă, constructivă.

 

Principalele atribuții:

- Participarea la controale pe teren la prestatorii de servicii de plată și emitenților de monedă electronică nebancari, precum și la băncile licențiate;
- Efectuarea supravegherii off-site asupra activităţii prestatorilor de servicii de plată şi emitenţilor de monedă electronica;
- Colectarea şi sistematizarea informaţiei de referinţă cu privire la supravegherea prestatorilor de servicii de plată şi emitenţilor de monedă electronică;
- Elaborarea şi prezentarea rapoartelor cu privire la rezultatele supravegherii;
- Examinarea interpelărilor (reclamaţiilor) persoanelor fizice şi juridice cu privire la activitatea în domeniul sistemelor de plăţi.

Solicităm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie de referință ( disponibilă pe site-ul www.bnm.md ):

- Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
- Regulamentul cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr.123 din 27.06.2013
- Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr. 157 din 1.08.2013;
- Regulamentul cu privire la cardurile de plată, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr. 157 din 1.08.2013;
- Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr. 204 din 15.10.2010;
- Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr.53 din 02.03.2006;
- Regulamentul cu privire la supravegherea sistemului automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr.154 din 28.06.2007;
- Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr.53 din 02.03.2006.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 11 iulie 2018.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

 

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Trimite CV
Jivy Group banner sub job

Poziții vacante similare

cursuri de engleza