...

Publicat 15 Septembrie 2020

expert principal cu funcția de managementul continuităţii activităţii, securităţii informaţiei şi supraveghere în TI

Compania:
Banca Națională a Moldovei 
Oraș:
Chișinău
Tipul locului de muncă:
Full-time
Cerințe:
Experiența de muncă de la 2 ani
Studii:
superioare

Descrierea poziției vacante

Scopul și atribuțiile direcției:

- implementarea și gestionarea Sistemului de Management al Continuității Activității (în continuare SMCA), Sistemului de Management al Securității Informației (în continuare SMSI);

- exercitarea funcției de supraveghere a domeniului SMSI în cadrul băncilor licenţiate și în cadrul emitenţilor de monedă electronică şi  prestatorilor de servicii de plată nebancari;

- precum și exercitarea funcției de Control Operativ al activității BNM.

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în domeniul auditului și/sau tehnologiilor informaționale;
- Experienţă de minim 1 an în domeniul financiar-bancar, TI sau audit;
- Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel cel puțin intermediar;
- Alte abilități și atitudini: conduită morală şi profesională înaltă, integritate, inițiativă și responsabilitate, lucru în echipă, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru organizare, responsabilitate, tendință de dezvoltare profesională continuă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

- Cunoștințe aferent familiei de standarde ISO 27000, securității informației, gestiunii riscurilor de securitate a informației, managementului continuității activității, cunoștințe în domeniul rețelelor de comunicații și ale limbajelor de programare;
- Posesia certificatelor internaționale de competență profesională;

Principalele atribuții:

1. Exercitarea funcției de supraveghere TI din partea BNM la băncile comerciale din RM.;

2. Întocmirea rapoartelor aferente, pregătirea informației relevante pentru procesul de coordonare a proiectelor rapoartelor şi argumentare a concluziilor BNM;

3. Participarea la identificarea, analiza şi evaluarea riscurilor de continuitate a activității și de securitate a informației;

4. Identificarea, selectarea şi implementarea mijloacelor de control adecvate.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 1 august 2018

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Trimite CV
Best4uinternational

Alte locuri de muncă de la aceasta companie

cursuri de engleza