...

Publicat 13 Octombrie 2020

Subofiţer statist, subofiţer (secţia management operaţional) la Inspectoratul de Poliție Buiucani

Compania:
Inspectoratul de poliţie Buiucani 
Oraș:
Chișinău
Tipul locului de muncă:
Full-time

Descrierea poziției vacante

Munca în poliţie prezumă o carieră demnă, creşterea profesionalismului, salariu stabil, posibilitatea pensionării timpuri.

Este de menţionat că, angajarea se realizează prin concurs, cu depunerea unui dosar, după care, doar cetăţenii care întrunesc toate condiţiile, urmează a fi angajaţi.

Candidaţii declaraţi învingători, urmează a fi dislocaţi la studii, în cadrul cursurilor de pregătire iniţială, iar după absolvirea cu succes, urmează a fi instituiţi în funcţie.

Cei interesaţi se vor prezenta în cadrul IP Buiucani (mun. Chişinău, str. C.Ieşilor 12), iar pentru informaţii suplimentare vor apela la numărul de telefon: (022) 254-717; (022) 254-715.

Avantajele angajării în Poliţie:
1. Asigurare de stat obligatorie; 
2. Posibilitatea unei pensionări timpurii; 
3. Concediu de odihnă anual plătit – minim 35 de zile calendaristice; 
4. Concediu suplimentar plătit pentru studii; 
5. Asistenţă medicală şi tratament gratuit în orice instituţie medico-sanitară a Ministerului Afacerilor Interne; 
6. Salariu şi un loc de muncă stabil; 
7. Posibilitatea de a munci în ţară şi de a se afla lîngă familie, părinţi, copii.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

(1) Poate fi angajat în Poliţie candidatul care are cetăţenia Republicii Moldova, domiciliu în ţară şi care întruneşte, pe lîngă condiţiile stabilite de prezenta lege, şi următoarele condiţii speciale: 
a) a atins vîrsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu; 
b) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei comisiei medicale speciale a Ministerului Afacerilor Interne; 
c) posedă studiile şi calificarea corespunzătoare pentru funcţia în care urmează să fie numit; 
d) se bucură de o bună reputaţie, are un comportament corespunzător cerinţelor de conduită acceptate de societate; 
e) nu are antecedente penale sau nu se află sub urmărire penală pentru săvîrşirea de infracţiuni. 
(2) Înainte de a fi angajat în Poliţie, precum şi ulterior la promovarea în funcţii superioare, candidatul este supus unui control special în modul stabilit de ministrul afacerilor interne, precum şi testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf), testului psihologic şi testului de aptitudini profesionale. Candidatul este obligat să prezinte, în condiţiile legii, declaraţii cu privire la venituri şi proprietate, precum şi declaraţii de interese personale. 
(3) Candidatul care a susţinut concursul urmează să fie angajat în funcţie numai după exprimarea în formă scrisă a acordului cu privire la: a) testarea integrităţii sale profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă în conformitate cu prevederile art. 40 şi 41; b) testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor; c) testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu în conformitate cu prevederile Legii nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf). 
(4) La angajarea în serviciu, candidatul este supus înregistrării dactiloscopice de stat obligatorii în conformitate cu legislaţia. 
(5) În funcţia de poliţist nu poate fi angajată persoana care: a) este membru al unui partid politic; b) are antecedente penale, are calitatea de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat în legătură cu săvîrşirea unei infracţiuni; c) este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă.

DOCUMENTELE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE

Pentru participarea la concursul de suplinire a unei funcţii poliţieneşti vacante este necesar de depus următoarele acte: 
a) formularul de participare la concurs; 
b) copia buletinului de identitate; 
c) copia autentificată notarial a actului (diplomă, atestat) de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 
d) copia şi originalul carnetului de muncă, dacă candidatul are stagiu de muncă; 
e) caracteristica de la ultimul loc de muncă sau studii; 
f) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor sale personale; g) declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că:
1) nu are antecedente penale, 
2) nu se află sub urmărire penală, 
3) nu este membru al unui partid politic, 
4) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă, 
5) lipsesc interesele personale la funcţia solicitată (conform Legii cu privire la conflictul de interese); h) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a MAI.

CONTACTE

În cazul cînd doreşti să activezi în cadrul Inspectoratului de Poliţie Buiucani, puteţi consulta direct cu şefii de Servicii, la adresa str. Calea Ieşilor 12, mun. Chişinău.

Adresează-te Secției resurse umane a Direcţiei de Poliţie a mun. Chişinău la numerele de telefon: (022) 254714, (022) 254715.

Pagina web: http://politia.md/ro/content/concurs 

Trimite CV
Best4uinternational

Poziții vacante similare

cursuri de engleza