...

Publicat 23 Septembrie 2020

Inginer principal, Direcția Suport și Calitate, Departamentul Tehnologii Informaționale la BNM

Compania:
Banca Națională a Moldovei 
Oraș:
Chișinău
Tipul locului de muncă:
Full-time
Cerințe:
Experiența de muncă de la 1 an
Studii:
superioare

Descrierea poziției vacante

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
 • Experiență generală în domeniul TIC de cel puțin 1 an;
 • Competențe lingvistice: cunoașterea fluentă a limbii de stat și cunoașterea avansată a limbii engleze;
 • Abilități organizatorice și de lucru în echipă; gândire ordonată și constructivă, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;posedarea abilităților de comunicare eficientă verbală și în scris; abilități de întocmire calitativă a documentației metodologice și normative; de analiză și formulare a concluziilor;
 • Responsabilitate, obiectivitate, receptivitate la idei noi, conduită morală și profesională înaltă, spirit de inițiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, spirit de observație și tendință de dezvoltare profesională continuă. 

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Preferabil media pentru examenul de licență și pentru anii de studii ≥ 8
 • Experiență specifică în domeniul Asistență și Suport, Hardware/Software Troubleshooting;
 • Deținerea certificatelor, sau cunoașterea metodologiilor de referință în domeniul TIC (Microsoft, Citrix, etc.);


Principalele atribuții funcţionale:

 • asistență și servicii de instruire acordate utilizatorilor, asistență, consultare și soluționarea prin telefon și la distanță (Remote), a incidentelor utilizatorilor (HotLine – Help Desk) diagnosticarea și remedierea incidentelor;
 • înregistrarea sau actualizarea în Knowledge Base a soluțiilor pentru aplicațiile exploatate în BNM;
 • elaborarea ghidurilor de exploatare (instrucțiuni, îndrumare, recomandări, etc.) ce vor asigura utilizarea corectă și eficientă a softului;
 • organizarea și managementul proceselor de mentenanță tehnică a resurselor IT pentru utilizatori și a echipamentelor periferice;
 • activitățile ce țin de managementul și evidența resurselor IT și echipamentelor periferice introducerea sau excluderea din exploatare a lor precum și lucrările de evidență contabilă;
 • - instalare de produse software standarde sau de extindere ("upgrade") a celor existente;
 • executarea configurațiilor necesare, setarea parametrilor de sistem și serviciilor de rețea în corespundere cu instrucțiunile elaborate și aprobate în BNM;
 • reînnoirea periodică sau la necesitatea a softului standard de pe PC, Terminale și dispozitive mobile ale utilizatorilor în corespundere cu instrucțiunile și normele în vigoare;
 • efectuarea lucrărilor de deservire a tehnicii de calcul pentru menținerea în parametrii optimi de lucru;
 • efectuarea lucrărilor de înlocuire, instalare, configurare, optimizare și upgrade/downgrade a dispozitivelor și echipamentelor în gestiune la solicitare autorizată;
 • organizarea interacțiunii eficiente a inginerilor DAST cu centrele de suport, deservire tehnică sau reparații;
 • menținerea evidenței materiale a resurselor hardware IT, managementul procesului de inventariere a componentelor și dispozitivelor IT;
 • înregistrarea și darea în exploatare a resurselor IT achiziționate, scoaterea din exploatare la finele ciclului de viață; transmiterea către alte instituții a resurselor IT convenite;
 • efectuarea lucrărilor pentru mentenanța și dezvoltarea rețelei BNM;
 • trasarea, conectarea, verificarea cablajelor și echipamentelor de rețea și a componentelor acestora conform cerințelor producătorilor, cerințelor de exploatare introduse și conform politicii de securitate a BNM;
 • participarea, alături de echipele specializate, la instalarea și testarea echipamentelor și configurațiilor noi;
 • asigurarea suportului tehnic pentru evenimentele, seminarele și conferințele BNM.

Termenul pentru depunerea CV-urilor: 25 decembrie 2017.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Trimite CV
Best4uinternational

Poziții vacante similare

cursuri de engleza