...

Publicat 19 Septembrie 2020

jurisconsult principal responsabil de asistență juridică

Compania:
Banca Națională a Moldovei 
Oraș:
Chișinău
Tipul locului de muncă:
Full-time
Cerințe:
Experiența de muncă de la 2 ani
Studii:
superioare

Descrierea poziției vacante

Scopul/atribuțiile Direcției generale asistență juridică:  

- examinează și avizează sub aspectul legalității actele (proiectele) administrative cu caracter individual emise de Banca Națională în domeniul licențierii/autorizării, reglementării și supravegherii infrastructurilor piețelor financiare, prestatorilor de servicii de plată și emitenților de monedă electronică, precum și în domeniul exercitării atribuțiilor BNM de organ de supraveghere în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

- acordă consultanță și asistența juridică, întocmind avize/opinii juridice/note cu observații, obiecții și propuneri în problemele juridice ce apar în activitatea Băncii Naționale în domeniile infrastructuri ale piețelor financiare, prestarea serviciilor de plată și emiterea monedei electronice, combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, politică monetară și cercetările economice, stabilitate financiară, relații externe și integrare europeană, relațiile de comunicare cu publicul și presa;

- întocmește/participă la pregătirea răspunsurilor la petițiile persoanelor juridice și fizice, adresările autorităților publice în problemele ce țin de competența Departamentului Juridic; formulează referințe la acțiunile în judecată împotriva Băncii Naționale, cereri de exercitare a căilor de atac asupra hotărîrilor judecătorești, alte cereri și demersuri în vederea reprezentării şi apărării drepturilor și intereselor legitime ale Băncii Naționale în fața instanțelor de judecată, autorităților publice, persoanelor juridice și fizice, gestionează cauzele de judecată cu participarea BNM;

- reprezintă Banca Națională în fața autorităților publice, notariale și a persoanelor juridice și fizice în problemele juridice ce țin de competența Băncii Naționale.

Obiectivele postului:

Jurisconsultul principal și jurisconsultul coordonator al Direcţiei generale asistență juridică participă la îndeplinirea sarcinilor de asistență juridică în domeniul financiar (politică monetară, reglementare valutară, stabilitate financiară, piețe financiare, sisteme de plăți, activitatea de prestare a serviciilor de plată și emitere de monedă electronică, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, relații externe și integrare europeană, comunicare și presă).

Cerințe minime obligatorii:

Studii superioare juridice cu media generală pe anii de studii 8,5 sau mai mare;
Experienţă de minim 2 ani în domeniul juridic;
Cunoştinţe de operare a calculatorului şi cunoaşterea avansată a aplicaţiei MS Word.
Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze;
Abilități de consiliere juridică și de întocmire a documentelor juridice (avize, răspunsuri la petiții, referințe etc.).
Capacități de a conduce analize, de sinteză și interpretare juridică.
Capacitate de lucru în echipă.

Principalele atribuții funcţionale:

examinează sub aspectul legalităţii actele cu caracter individual care urmează a fi emise de către Banca Națională (hotărâri, ordonanţe, autorizații, permisiuni, aprobări etc.), precum și formulează puncte de vedere asupra problemelor ce apar în domeniile sisteme de plăți, piețe financiare, stabilitate financiară, combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, politică monetară, cercetări economice, relații externe și integrare europeană, comunicare și presă.

acordă asistență juridică la elaborarea actelor cu caracter individual ale Băncii Naționale, inclusiv în ce priveşte încadrarea juridică a încălcărilor constatate, aplicarea sancțiunilor și a altor măsuri; 

formulează cereri de chemare în judecată, cereri reconvenţionale, cereri de intervenţie accesorie şi cereri prin care se exercită căile de atac împotriva actelor judecătorești, alte cereri și referințe la cereri, precum și formulează alte acte necesare reprezentării intereselor Băncii Naționale în faţă instanţelor de judecată, autorităţilor publice, altor persoane;

întreprinde acţiuni legate de cunoaşterea, interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor din legislaţia financiară, inclusiv proiecte de cercetare și studii de caz;

 acorda consultanță juridică în domeniile sisteme de plăți, piețe financiare, stabilitate financiară, combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, politică monetară, cercetări economice, relații externe și integrare europeană, comunicare și presă.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 27 noiembrie 2020.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

Constituția Republicii Moldova;
Codul administrativ al Republicii Moldova;
Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;
Legea nr.209/2018 cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară;
Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
Legea nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare

 

Trimite CV
Best4uinternational

Poziții vacante similare

cursuri de engleza