...

Publicat 15 Septembrie 2020

Inginer pentru exploatarea sistemelor informaționale (Administrator de sistem) la „Serviciului 112”

8000 lei

Compania:
IP Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 
Persoană de contact:
Popescu Ina
Număr de contact:
022442112
Oraș:
Chișinău
Tipul locului de muncă:
Contract
Cerințe:
Experiența de muncă de la 2 ani
Studii:
superioare

Descrierea poziției vacante

Responsabilități: 

 • Asigurarea tehnică şi aplicativă a procesului de prelucrare a apelurilor de urgență comunicate prin telefon, echipamente radio, dispozitive automate de alertă, semnalizare sau prin alte mijloace;
 • Asigurarea evidenţei utilizării mijloacelor tehnice gestionate;
 • Asigurarea accesului în modul stabilit utilizatorilor interni şi externi la resursele SIA a Serviciului;
 • Mentenanţa tehnică şi logico-informaţională a utilizatorilor pentru executarea obligaţiunilor sale funcţionale;
 • Determinarea problemelor tehnice ce ţin de situaţia serverelor (dispozitivelor) şi întreprinderea măsurilor în cazul necesităţii înlocuirii lor sau a modernizării tehnice;
 • Efectuarea controlului şi organizarea sistemului de protecţie antivirus în cadrul Serviciului;
 • Elaborarea soluţiilor tehnice în domeniul reţelelor de transmisie a datelor;
 • Administrarea reţelelor de transmisie a datelor şi Internet.
 • Monitorizarea activității de echipamente suplimentare destinat asigurării funcţionării al Serviciului;

 Condiţiile pentru ocuparea funcţiei vacante: 

Cerințe de bază:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Studii: universitare/ post universitare în domeniul tehnologiilor informaționale și/sau securitatea informațională, inginerie;
 • Cunoaşterea obligatorie a limbii române, rusă şi engleză;
 • Experiență în domeniu minimum 2 ani;
 • Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 • Nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • Lipsa antecedentelor penale sau a altor restricţii legale de ocuparea funcţiei vacante;
 • Nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; 

Cunoştinţe:

 • Experiență în administrarea sistemelor de operare și aplicațiilor;
 • Server hardware;
 • Server OS, Windows Server, Unix/Linux;
 • Virtualizare (VMware ESXi, Hyper-V, KVM etc);
 • Suita de protocoale TCP/IP, Protocoale la nivel de aplicații;
 • Server NAS/SAN;
 • Auto-organizare, gestionarea timpului și a priorităților de lucru;
 • Folosirea unui limbaj corect, civilizat și profesional în relațiile cu colegii;
 • Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, responsabilitate, atitudine proactivă, diplomaţie, spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

CV-ul, portofoliul și întrebările suplimentare pot fi adresate la adresa de e-mail: [Trimite CV], menţionând postul pentru care aplică (Administrator de sistem), care va include: 

 • CV-ul candidatului. (conform cerințelor EuroPass);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi a suplimentului la diplomă;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • Cazierul judiciar. (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere)
 • Documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
 • Certificatul medical, eliberat de medicul de familie care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; 

Bibliografia concursului:

 • Legea nr.174 din 25 iulie 2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112.
 • Hotărârea Guvernului nr. 241 din 03.03.2016 cu privire la aprobarea Programului național de implementare a Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112.
 • Hotărârea Guvernului nr. 242 din 03.03.2016  privind aprobarea Regulamentului Comitetului interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul 112 şi serviciile specializate de urgenţă.
 • Hotărârea Guvernului nr. 243 din  03.03.2016 privind crearea Instituţiei publice „Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112”.
 • Hotărârea Guvernului nr. 244 din 03.03.2016 privind aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat al Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este – 10.11.2017.

Adresa poştală al Serviciului 112 – str. Toma Ciorbă 32, MD-2004, mun. Chişinău.

Informaţia despre data şi ora interviului  va fi adusă la cunoştinţa fiecărui candidat admis la concurs.

Trimite CV
Jivy Group banner sub job

Poziții vacante similare

cursuri de engleza