...

Publicat 15 Septembrie 2020

Inginer de sistem în informatică la „Serviciului 112”

8000 lei

Compania:
IP Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 
Persoană de contact:
Popescu Ina
Număr de contact:
022442112
Oraș:
Chișinău
Tipul locului de muncă:
Contract
Cerințe:
Experiența de muncă de la 2 ani
Studii:
superioare

Descrierea poziției vacante

Responsabilități: 

 • Formarea nucleului Băncii Centrale de Date (BCD) al Sistemului Informațional Automatizat al Serviciului 112;
 • Examinarea, sistematizarea şi soluţionarea erorilor depistate în procesul de stocare a informaţiei în BCD;
 • Asigurarea controlului logic a informaţiei conform cerinţelor actelor normative;
 • Efectuarea controlului şi prelucrarea informaţiei parvenite în BCD a Serviciului 112;
 • Elaborarea clasificatoarelor noi şi susţinerea celor existente conform cerinţelor actelor normative şi documentaţiei tehnice;
 • Participarea la realizare şi asigurarea ulterioară a tehnologiei schimbului de date cu diferite structuri de stat, ce sunt deţinători ai resurselor informaţionale de stat;
 • Pregătirea şi eliberarea informaţiei din BCD sub formă de dări de seamă analitice şi statistice, liste, grafice, diagrame;
 • Formarea şi optimizarea mecanismelor de monitorizare a acţiunilor utilizatorilor;
 • Evidenţa păstrării şi restabilirii BCD şi a datelor de sistem.

 Condiţiile pentru ocuparea funcţiei vacante: 

 1. Cerințe de bază:
 2. Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 3. Studii: universitare/ post universitare în domeniul tehnologiilor informaționale și/sau securitatea informațională, inginerie;
 4. Cunoaşterea obligatorie a limbii române, rusă şi engleză;
 5. Experiență în domeniu minimum 2 ani;
 6. Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 7. Nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 8. Lipsa antecedentelor penale sau a altor restricţii legale de ocuparea funcţiei vacante;
 9. Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; 
 1. Cunoştinţe:
 2. Administrarea bazelor de date (Oracle, MS-SQL, PG-SQL, Informix e.t.c.);
 3. Structured Query Language, optimizari a bazelor de date și scripturilor;
 4. Server OS (Unix/Linux, MS Windows Server);
 5. Limbaje de programare (Java, C#, C++), Application Testing;
 6. Experiență cu aplicații de gestionare a proiectelor software și control a versiunilor;
 7. Auto-organizare, gestionarea timpului și a priorităților de lucru;
 8. Folosirea unui limbaj corect, civilizat și profesional în relațiile cu colegii;
 9. Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, responsabilitate, atitudine proactivă, diplomaţie, spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 1. CV-ul, portofoliul și întrebările suplimentare pot fi adresate la adresa de e-mail: [Trimite CV], menționând postul pentru care aplică (Inginer de sistem în informatică), care va include: 
 1. CV-ul candidatului. (conform cerințelor EuroPass);
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi a suplimentului la diplomă;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 6. Cazierul judiciar. (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere)
 7. Documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
 8. Certificatul medical, eliberat de medicul de familie care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; 
 1. Bibliografia concursului:
 • Legea nr.174 din 25 iulie 2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112.
 • Hotărârea Guvernului nr. 241 din 03.03.2016 cu privire la aprobarea Programului național de implementare a Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112.
 • Hotărârea Guvernului nr. 242 din 03.03.2016  privind aprobarea Regulamentului Comitetului interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul 112 şi serviciile specializate de urgenţă.
 • Hotărârea Guvernului nr. 243 din  03.03.2016 privind crearea Instituţiei publice „Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112”.
 • Hotărârea Guvernului nr. 244 din 03.03.2016 privind aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat al Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este – 10.11.2017.

Adresa poştală al Serviciului 112 – str. Toma Ciorbă 32, MD-2004, mun. Chişinău.

Informaţia despre data şi ora interviului  adusă la cunoştinţa fiecărui candidat admis la concurs.

Trimite CV
Jivy Group banner sub job

Poziții vacante similare

cursuri de engleza