...

Publicat 15 Septembrie 2020

Inginer în telecomunicații la „Serviciului 112”

8000 lei

Compania:
IP Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 
Persoană de contact:
Popescu Ina
Număr de contact:
022442112
Oraș:
Chișinău
Tipul locului de muncă:
Contract
Cerințe:
Experiența de muncă de la 1 an
Studii:
superioare

Descrierea poziției vacante

Responsabilități: 

 1. Proiectarea şi optimizarea topologiei reţelei locale, analiza cerinţelor tehnice față de necesitatea conectării locurilor de muncă, serverelor, imprimantelor, terminalelor, etc. în reţea locală;
 2. Proiectarea, realizarea şi asigurarea tehnică a activităţii sistemului de telecomunicaţii a Serviciului, precum și interconectarea cu Serviciile Specializare de Urgență (SSU);
 3. Proiectarea sistemului de cabluri structurate (SCS) şi a rețelei de alimentare cu energie electrică a sistemului informaţional, în încăperile Serviciului;
 4. Elaborarea documentaţiei tehnice necesare;
 5. Instalarea şi configurarea echipamentelor de reţea;
 6. Monitorizarea activităţii şi dirijarea echipamentului de reţea, documentarea evenimentelor din reţea;
 7. Elaborarea proiectelor tehnice de organizare şi dezvoltare a reţelei externe a Serviciului;
 8. Elaborarea propunerilor de aplicare a tehnologiilor noi de reţea, cu argumentarea eficacităţii lor în exploatare;
 9. Elaborarea soluţiilor legate de organizarea infrastructurii de comunicaţie, utilizarea serviciilor de transport, date a diferitor operatori;
 10. Asigurarea funcţionării a SCS şi a echipamentului de reţea pasiv şi activ, instalate în încăperile Serviciului;

 Condiţiile pentru ocuparea funcţiei vacante: 

 1. Cerințe de bază:
 2. Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 3. Studii: universitare/ post universitare în domeniul tehnologiilor informaționale și/sau securitatea informațională, inginerie;
 4. Cunoaşterea obligatorie a limbii române, rusă şi engleză;
 5. Experiență în domeniu minimum 1 an;
 6. Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 7. Nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 8. Lipsa antecedentelor penale sau a altor restricţii legale de ocuparea funcţiei vacante;
 9. Nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; 
 1. Cunoştinţe:
 2. Principiile generale în administrarea rețelelor;
 3. Întreținerea echipamentelor de rețea (Router, Switch, Firewall);
 4. Modelul de referință OSI (Nivelele OSI, Încapsularea datelor);
 5. Protocoale de rutare și de comunicații;
 6. Rețele LAN WAN;
 7. Auto-organizare, gestionarea timpului și a priorităților de lucru;
 8. Folosirea unui limbaj corect, civilizat și profesional în relațiile cu colegii;
 9. Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, responsabilitate, atitudine proactivă, diplomaţie, spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 1. CV-ul, portofoliul și întrebările suplimentare pot fi adresate la adresa de e-mail: [Trimite CV], menţionând postul pentru care aplică (Inginer în telecomunicații), care va include: 
 1. CV-ul candidatului. (conform cerințelor EuroPass);
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi a suplimentului la diplomă;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;
 6. Cazierul judiciar. (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere)
 7. Documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
 8. Certificatul medical, eliberat de medicul de familie care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; 
 1. Bibliografia concursului:
 • Legea nr.174 din 25 iulie 2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112.
 • Hotărârea  Guvernului nr. 241 din 03.03.2016 cu privire la aprobarea Programului național de implementare a Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112.
 • Hotărârea  Guvernului nr. 242 din 03.03.2016  privind aprobarea Regulamentului Comitetului interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul 112 şi serviciile specializate de urgenţă.
 • Hotărârea  Guvernului nr. 243 din  03.03.2016 privind crearea Instituţiei publice „Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112”.
 • Hotărârea  Guvernului nr. 244 din 03.03.2016 privind aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat al Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este – 10.11.2017.

Adresa poştală al Serviciului 112 – str. Toma Ciorbă 32, MD-2004, mun. Chişinău.

Informaţia despre data şi ora interviului  va fi adusă la cunoştinţa fiecărui candidat admis la concurs.

Trimite CV
Jivy Group banner sub job

Poziții vacante similare

cursuri de engleza