...

Publicat 10 Octombrie 2020

expert principal responsabil de securitatea informației

Compania:
Banca Națională a Moldovei 
Oraș:
Chișinău
Tipul locului de muncă:
Full-time
Cerințe:
Experiența de muncă de la 3 ani

Descrierea poziției vacante

Obiectivele postului:

- implementareză și gestionareză Securitatea Informației în cadrul BNM ;

- exercită funcția de supraveghere TIC și a securității informației în cadrul băncilor licenţiate și prestatorilor de servicii de plată;

Cerințe minime obligatorii:

Studii superioare în domeniul financiar-bancar, audit TIC, tehnologiilor informaționale sau securitatea informației;
Experienţă de minim 3 ani în domeniul financiar-bancar, audit TIC, tehnologiilor informaționale sau securității informației;
Cunoştinţe ale sau în domeniul tehnologiilor informaționale, auditului TIC și securității informației;
Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel cel puțin intermediar;
Alte abilități și atitudini: conduită morală şi profesională înaltă, integritate, inițiativă și responsabilitate, lucru în echipă, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru organizare, responsabilitate, tendință de dezvoltare profesională continuă.

Principalele atribuții funcţionale:

elaborarea, implementarea și monitorizarea carului privind asigurarea securității informației în cadrul BNM
monitorizarea resurselor critice ale BNM din punct de vedere a securității informației, identificarea amenințărilor și vulnerabilităților
exercitarea cu și fără supervizare a analizei riscurilor de securitate pentru procesele critice în cadrul BNM
selectarea și implementarea măsurilor de control adecvate aferent riscurilor de securitate identificate
investigarea incidentelor de securitate a informației în cadrul BNM și a băncilor licențiate

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 31 decembrie 2020

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandam consultarea bibliografiei, înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

- Regulamentul privind cerințe minime pentru Sistemele Informaționale și de Comunicare ale băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.47 din 14 martie 2018;

- Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06 octombrie 2017;

- Standardele internaționale ISO27k;

- COBIT framework;

- ISACA guidelines.

Trimite CV
Best4uinternational

Poziții vacante similare

cursuri de engleza