...

Publicat 06 Aprilie 2020

Jurisconsult coordonator responsabil de legislație și drept internațional

Compania:
Banca Națională a Moldovei 
Oraș:
Chișinău
Tipul locului de muncă:
Full-time
Studii:
superioare

Descrierea poziției vacante

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în drept, cu media generală pe anii de studii de cel puţin 8,5; 
- Cunoștințe de drept internațional, drept UE, drept constituțional, administrativ, civil, financiar-bancar; 
- Cunoașterea exigențelor de tehnică normativă; 
- Cunoaşterea dreptului material civil, a regulilor; 
- Cunoașterea limbii engleze sau franceze la nivel avansat; 
- Abilități de elaborare și interpretare a normelor juridice, abilități de întocmire a avizelor juridice din punctul de vedere al constituționalității, legalității și tehnicii normative (proiecte de legi și reglementări elaborate de Banca Națională), abilități de argumentare, de analiză şi sinteză, capacitate de lucru în echipă, responsabilitate, corectitudine.

Principalele atribuţii:

- Elaborarea proiectelor de acte legislative în baza propunerilor înaintate de departamentele de specialitate ale Băncii Naționale; 
- Avizarea actelor normative subordonate legii, elaborate de departamentele de specialitate ale Băncii Naționale, din punctul de vedere al constituţionalităţii, al legalității, al tehnicii normative şi al compatibilităţii cu dreptul UE şi tratatele internaţionale; și acordarea de consultanță juridică pe marginea avizelor furnizate la proiectele de acte normative; 
- Monitorizarea evoluției cadrului legal relevant pentru activitatea Băncii Naționale și realizarea periodică de informări și instruiri pentru angajații Băncii Naționale; 
- Asistarea specialiștilor din Băncii Naționale care sunt delegați să participe în grupuri de lucru ce vizează completarea/modificarea cadrului legal relevant pentru activitatea BNM.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 15 aprilie 2019.

Candidaţii selectaţi de BNM vor fi invitaţi pentru participare la probele scrisă şi verbală, care vor include, în principal, subiecte din domeniul activităţii bancare, dreptului administrativ, civil.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Bibliografia recomandată pentru candidații la concurs:

• Constituţia Republicii Moldova

• Codul civil nr.1107 din 06.06.2003

Legea privind actele normative nr.100 din 22.17.2017

Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995

Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017

• Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995

• Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000

• Legea privind reglementarea valutară nr.62 din 21.03.2008

Legea privind Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare nr.234 din 03.10.2016

• Legea privind societăţile pe acţiuni din nr. 62-XIII din 02.04.1997

• Legea privind accesul la informaţie nr. 982-XIV din 11.05.2000

Trimite CV
Jivy Group banner sub job

Poziții vacante similare

cursuri de engleza