...

Publicat 20 Martie 2021

Maistru Superior responsabil de exploatarea retelelor de apa si canalizare, utilajului sanitar, retelelor ingineresti

Compania:
Banca Națională a Moldovei 
Oraș:
Chișinău
Tipul locului de muncă:
Full-time
Cerințe:
Experiența de muncă de la 3 ani
Studii:
medii de specialitate

Descrierea poziției vacante

Scopul sau atribuțiile direcției sau departamentului: 

Obiectivele postului (dacă acestea există): 

·         exploatarea reţelelor de apă şi canalizare, utilajului sanitar; reţelelor de încălzire, ventilaţie şi condiţionare a aerului;

·         subordonarea regulilor şi instrucţiunilor la utilizarea reţelelor de apă, canalizare, încălzire, ventilaţie şi condiţionare a aerului.

Cerințe minime obligatorii:

Studii medii de specializare;
Experienţă de minim 3 ani ;
Cunoştinţe ale sau în sisteme ingeneresti;
Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române;

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj: deservirea si reparatia aparatelor de aer conditionat.

Experienţă specifică în exploatarea retelelor de apa si canalizare, utilajului sanitar, retelelor de incalzire si ventilatie si conditionare a aerului;

Principalele atribuții funcţionale:

1    asigură  funcţionarea sigură şi continuă a sistemelor şi utilajelor fixate, să ia la timp măsuri pentru înlăturarea avariilor şi defecţiunilor.

2        cunoaște cu exactitate principiul de funcţionare, caracteristicile tehnice, particularităţile de construcţie, regimul de lucru al utilajului deservit, poziţia lui teritorială, cerinţele faţă de securitatea exploatării şi reparaţiei.

3        cunoaște starea tehnică a utilajului întărit, parametrii optimali ai temperaturii şi presiunii apei în punctele de control şi să poată să le regleze;

4        îndeplineaște strict cerinţele în domeniul securităţii și sănătății în muncă în timpul lucrului cu utilajul, să cunoască regulile de acordare a primului ajutor medical persoanelor care au suferit de electrocutare, în caz de arsuri sau trauma;

5        nu mai rar decît peste fiecare 4 ore efectuează rondul utilajului în scopul efectuării controlului stării tehnice, capacităţii de funcţionare a sistemelor, precum şi fixarea indicaţiilor parametrilor controlate în timpul fiecărui rond;

6       în caz de încălcare a regimului de lucru al utilajului imediat se comunică şefului direcției şi ia măsuri pentru restabilirea regimului normal de lucru;

7         în caz de situaţii de avarie sau de incendiu (în caz de incendiu de telefonat la 112): comunică şefului Direcției şi ia măsuri pentru lichidarea situaţiei de avarie sau incendiu;

8       execută la timp comenzile, precum şi să organizeze primirea materialelor şi instrumentelor pentru deservirea utilajului;

9       controlează calitatea îndeplinirii lucrărilor de reparaţie şi de deservire tehnică a utilajului de către organizaţiile specializate;

10    participă la procurarea pieselor de schimb, materialelor şi sculelor;

11      în caz de avarie sosește imediat la locul avariei şi  ia măsuri pentru lichidarea avariei;

12     asigură organizarea şi efectuarea la timp a lucrărilor planificate şi curente de profilaxie a echipamentului, utilajului şi reţelelor;

13  efectuează la timp evidenţa apei potabile folosite;

14  la necesitate participă la efectuarea altor lucrări necesare în gospodărie, care nu–s legate de profesie conform dispoziţiilor conducerii (încărcarea şi descărcarea bunurilor materiale, permutarea lor dintr–un loc în altul şi altele);

Termenul limita pentru depunerea CV-urilor este: 24.12.2020

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

Norme tehnice cu privire la exploatarea, deservirea si reparatie retelelor ingineresti;

Trimite CV
Best4uinternational

Alte locuri de muncă de la aceasta companie

cursuri de engleza