...

Publicat 20 Septembrie 2020

Expert principal responsabil de organizare și gestiune TIC

Compania:
Banca Națională a Moldovei 
Oraș:
Chișinău
Tipul locului de muncă:
Full-time
Cerințe:
Experiența de muncă de la 1 an
Studii:
superioare

Descrierea poziției vacante

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale, sau în domeniul financiar;
- Experiență generală în domeniul TIC de cel puțin 1 an;
- Competențe lingvistice: cunoașterea fluentă a limbii de stat și cunoașterea avansată a limbii engleze;
- Abilități: organizatorice și de lucru în echipă; gândire ordonată și constructivă, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale; posedarea abilităților de comunicare eficientă verbală și în scris; abilități de întocmire calitativă a documentației metodologice și normative; de analiză și formulare a concluziilor;
- Atitudini: Responsabilitate, obiectivitate, receptivitate la idei noi, conduită morală și profesională înaltă, spirit de inițiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, spirit de observație și tendință de dezvoltare profesională continuă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

- Preferabil media pentru examenul de licență și pentru anii de studii ≥ 8;
- Experiență specifică în unul sau mai multe din domeniile cu referință la planificarea strategică pentru TIC, planificarea bugetului TIC, planificarea și organizarea proiectelor TIC, planificarea și organizarea achizițiilor TIC, gestionarea arhitecturii TIC, gestionarea metodologiei și proceselor TIC, a contractelor și relațiilor contractuale cu terțe părți, gestiunea portofoliului de servicii TIC etc.;
- Deținerea certificatelor, sau cunoașterea metodologiilor de referință în domeniul TIC (ex. Cobit 5, ITIL, TOGAF etc.);

Principalele atribuții funcţionale:

1. Implicarea activă și eficientă în procesul de planificare strategică la etapele de identificare a necesităţilor şi priorităţilor de dezvoltare, formulare a direcţiilor de dezvoltare TI, coordonare şi comunicare a strategiei TI în cadrul DTI, precum şi cu subdiviziunile BNM, monitorizare şi raportare a implementării strategiei TI;

2. Implicarea activă și eficientă în cadrul procesului de planificare, coordonare, monitorizare și raportare a executării bugetului TI;

3. Implicarea activă și eficientă în cadrul procedurilor de achiziţii TI: identificare necesităţi, formulare cerinţe, întocmire documentaţie, participare la necesitate în cadrul grupurilor de achiziţii, gestionare contracte de achiziţii, gestionare acorduri privind nivelul serviciilor, monitorizare privind executarea contractelor, gestionare plăţi aferente contractelor în execuţie, asigurare conformitate etc.;

4. Implicarea activă și eficientă în cadrul procesului de planificare, coordonare şi monitorizare a planului de achiziții TI al BNM;

5. Implicarea activă și eficientă la proiectarea serviciilor TIC, inclusiv ceea ce vizează:

- Managementul proiectelor TIC;

- Proiectarea serviciilor TIC, definirea cerințelor;

- Planificarea modelelor de operare pentru serviciile TIC;

- Achiziția și selectarea soluțiilor TIC;

- Analiza la riscuri;

- Planificarea continuității serviciilor TIC.

6. Implicarea activă și eficientă la gestiunea contractelor TIC, a relațiilor contractuale, monitorizarea și raportarea respectării parametrilor de performanță aferenți etc.;

7. Implicarea activă și eficientă la administrarea portofoliului de servicii TIC și menținerea în stare actuală a catalogului de servicii TIC;

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 15.05.2020

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Trimite CV
Jivy Group banner sub job

Poziții vacante similare

cursuri de engleza