...

Publicat 21 Septembrie 2019

Jurisconsult principal responsabil de achiziții și management contracte

Compania:
Banca Națională a Moldovei 
Oraș:
Chișinău
Tipul locului de muncă:
Full-time
Cerințe:
Experiența de muncă de la 2 ani
Studii:
superioare

Descrierea poziției vacante

Scopul postului: Asigurarea unui mediu eficient și legal de gestiune a activității de elaborare și monitorizare a executării contractelor de achiziții, aliniat la obiectivele și atribuțiile DAMC.

Obiectivele postului:

- Organizarea activității sale în modul în care DAMC să aducă plus valoare sporită BNM;

- Competență și eficiență sporită;

- Contribuție la asigurarea unui mediu constructiv, progresiv și amiabil de conlucrare în cadrul Direcției, cu subdiviziunile BNM și persoanele terțe relevante (juridice și fizice);

- Gestiunea eficientă a timpului de muncă;

- Inițiativă pentru formularea de propuneri/soluții noi întru asigurarea legalității activității;

- Dezvoltarea profesională continuă;

- Transferul rezultativ al cunoștințelor specifice activității sale către funcționarii DAMC.

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în domeniul juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
- Experiență de minim 2 ani în domeniul juridic;
- Cunoștințe în domeniul achizițiilor publice;
- Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel avansat;
- Să cunoască legislația în vigoare a Republicii Moldova aferentă ariei de activitate a BNM/DAMC;
- Să cunoască limba română și engleză nivel mediu;
- Competențe: în limita prevederilor legale și cadrului normativ intern.

Abilități, competențe și atitudini:

a)     Auto organizatorice, auto motivare, de a activa eficient în echipă.

b)     Gândire logică, tact și pricepere, perseverență.

c)     Orientare spre rezultate, rezistență la efort și stres.

d)     Comunicare verbală și în scris, putere de convingere.

e)     Adaptarea la situații noi, la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate.

f)      Utilizarea rațională și eficientă a timpului de muncă, în funcție de priorități.

g)     Disciplină, responsabilitate, cooperare, credibilitate, integritate, imparțialitate.

h)     Să nu aibă antecedente penale.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

- Experiență specifică în domeniul achizițiilor publice;
- Cunoașterea unor limbi moderne (altele decât engleza).

Principalele atribuții funcționale:

- studierea continuă a noilor apariții ale legislației în domeniul achizițiilor publice, directivelor UE în domeniu, bunelor practici de gestiune și optimizare a proceselor derulate;

- elaborarea/verificarea/finalizarea/vizarea proiectelor contractelor de achiziție, acordurilor adiționale în conlucrare cu alte persoane responsabile, în vederea asigurării respectării legislației;

- asigurarea respectării legalității în procesul încheierii, modificării și rezoluțiunii contractelor de achiziție încheiate între BNM și terți;

- întocmirea dării de seamă anuale privind contractele de mică valoare atribuite;

- înregistrarea, evidența și monitorizarea executării contractelor de achiziție;

- elaborarea rapoartelor semestriale și anuale privind încheierea și executarea contractelor de achiziții ale BNM;

- propunerea de soluții și exercitarea atribuțiilor în modul în care activitatea DAMC să fie orientată spre rezultate și preponderent, achizițiile derulate și finalizate să nu atragă după sine contestații;

- participarea la elaborarea în proiect a planurilor/rapoartelor trimestriale de activitate, alte planuri/rapoarte de competența DAMC;

- participarea la elaborarea, analiza și avizarea altor documente ce țin de activitatea DAMC;

- verificarea și controlul dosarelor de achiziție aflate în competența DAMC;

- participarea, la necesitate, în calitate de secretar sau membru al Grupului de lucru pentru achiziții;

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este 26 decembrie 2019.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

- Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XII din 21.07.1995;
- Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
- Actele normative în vigoare în domeniul achizițiilor publice, aprobate prin Hotărârile Guvernului Republicii Moldova.

Trimite CV
proimobil

Poziții vacante similare