...

Publicat 21 Martie 2021

economist principal responsabil de indicatorii privind investiții directe și de portofoliu

Compania:
Banca Națională a Moldovei 
Oraș:
Chișinău
Tipul locului de muncă:
Full-time
Cerințe:
Experiența de muncă de la 1 an
Studii:
superioare

Descrierea poziției vacante

Cerințe minime obligatorii față de candidați:

a)       Studii și calificări:

1.            Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic (preferabil în domeniul statisticii sau informaticii economice);

2.            Competențe certificate în domeniul TI.

3.            Experiența de lucru în statistică, contabilitate, economie de minimum 2 ani;

4.            Utilizator avansat al registrelor de calcul şi bazelor de date. Cunoașterea SQL la nivel începător spre mediu;

5.            Capacitate de analiză și sinteză a volumelor mari de informație;

6.            Abilități de planificare și executare a proiectelor pe termen mediu și lung, de descriere a  algoritmilor și elaborare a caietelor de sarcini;

7.            Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;

8.            Cunoașterea generală a principiilor și practicilor statistice, a sistemului statistic național, a conturilor internaționale;

9.            Cunoașterea limbii de stat și limbii engleze la un nivel cel puțin mediu;

b) Competențe comportamentale

- Capacitate de a lucra independent, sub presiunea  termenelor limită;

- Capacitatea de însușire rapidă a metodelor noi de lucru;

- Receptivitate la idei noi și inițiativă constructivă;

- Amabilitate, adaptabilitate, capacitatea de a lucra în echipă și într-un mediu divers.

Nu sunt obligatorii, dar constituie avantaj următoarele calificări:

•             Studii în domeniul TI;

•             Studii de masterat;

•             Experiența de lucru în domeniul TI, sau în domeniul macroeconomiei;

•             Cunoştinţele în domeniul BigData;

•             Cunoştinţele în domeniul macroeconomiei.

 

Principalele atribuții ale economistului principal al secției Poziția investițională internațională, Direcția statistica conturilor internaționale, Departamentul Raportări și Statistică, responsabil pentru indicatorii privind Investiții directe și de portofoliu,  Alte participații în cadrul CI și elaborarea Anchetei Coordonate a investițiilor străine:

 

1.     Organizează sursele informaționale și perfecționează sistemului de colectare a datelor ce vizează statistica articolelor în responsabilitate (lucrul cu baze de date);

 

2.      Participă la revizuirea formularelor statistice existente și elaborarea unor noi formulare pentru necesitățile sectorului în responsabilitate.

 

3.     Analizează și compară informația din diferite surse, în vederea asigurării relevanței și excluderii dublării la sectoarele în responsabilitate;

 

4.     Elaborează tabelele de lucru aferente sectoarelor în responsabilitate, calculează indicatorii agregați (total, regionali, cu detaliere pe țări): fluxuri și stocuri și îi înregistrează în bazele de date a balanței de plăți și a poziției investiționale internaționale

 

5.     Elaborează mecanismul de contrapunere automatizată logică și de calcul, în mai multe etape succesive, a informației similare din sursele de bază.și efectuează trimestrial contrapunerea informației din bazele de date 1-BP și 1-Invest, la nivel de operațiune/entitate economică.

 

6.     Reconciliază datele la contul financiar al Balanței de Plăți ediția VI cu contul financiar al Balanței de Plăți ediția V (la sectoarele în responsabilitate);

 

7.     Formulează propuneri pentru automatizarea sectoarelor în responsabilitate, descrie algoritmii, elaborează sarcinile tehnice respective.

 

8.     Asigură mentenanța curentă a procesului tehnologic actual fondat pe lucru la nivel de interpelări/programe la necessitate operează independent sau prin solicitare ajustări curente

 

9.     Elaborează la solicitarea indicatori statistici suplimentari în baza informației primare de la sectorul în responsabilitate

 

10.  Asigură veridicitatea, obiectivitatea și integritatea informației statistice, păstrarea secretului de stat și comercial precum și anonimatul persoanelor ce raportează informația.

 

Termenul pentru depunerea CV-urilor va fi: 01.02.2021.

 

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

  

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

 

Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează:

1) Test IT în privința utilizării aplicațiilor Microsoft Office și de cunoaștere a SQL(partea de SQL - suplimentar, neevaluat în concurs);

2) Test scris de limbă engleză;

3) Interviu profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde criteriilor referitoare la cunoștințele de specialitate, aptitudinile profesionale și competențele comportamentale.

Datele privind susținerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare și vor fi comunicate prin e-mail candidaților.

 Recomandăm studierea bibliografiei înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

Legea cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017;

Manualul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional;

Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională (http://www.bnm.md/ro/content/conturile-internationale-metodologia-de-compilare-si-baza-informationala ),

Statisticile privind CI plasate pe web BNM la compartimentul STATISTICI ȘI PUBLICAȚII și BDI.

Trimite CV
Best4uinternational

Alte locuri de muncă de la aceasta companie

cursuri de engleza