...

Centrul de Telecomunicații Speciale

Web site:

Întreprinderea de Stat "Centrul de telecomunicaţii speciale" a fost creată în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 735 din 11 iunie 2002 "Cu privire la sistemele speciale de telecomunicaţii ale Republicii Moldova" în scopul soluţionării cerinţelor de securitate informaţională, asigurării funcţionării şi dezvoltării sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii statale protejate.

Scopurile de bază ale Centrului sunt:

 • asigurarea schimbului protejat de informaţii între autorităţile publice, reprezentanţele Republicii Moldova din străinătate, organizaţii, instituţii şi întreprinderi, autorităţile publice ale altor state;
 • protejarea informaţiilor importante pentru stat;
 • crearea, administrarea, deservirea şi dezvoltarea sistemelor de telecomunicaţii speciale;
 • elaborarea şi implementarea tehnologiilor avansate în domeniul securităţii informaţionale, inclusiv tehnologiile semnăturii digitale.

Centrul de telecomunicaţii speciale este o întreprindere tehnico-ştiinţifică, orientată spre dezvoltarea tehnologiilor informaţionale protejate, bazată pe abordarea complexă a următoarelor principii de activitate:

 • asigurarea securităţii informaţionale în complex cu crearea sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii, garantarea unui nivel înalt de eficacitate şi siguranţă;
 • integrarea mijloacelor specializate de protecţie a echipamentului telecomunicaţional şi de reţea;
 • asigurarea compromisului dintre siguranţa şi suficienţa mijloacelor de protecţie;
 • respectarea standardelor internaţionale şi naţionale;
 • profesionalismul bazat pe cunoştinţe şi însuşiri practice.

 În prezent Centrul de telecomunicaţii speciale este operatorul sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii ale Guvernului Republicii Moldova şi prestează servicii în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de asigurare a securităţii informaţionale.

Noi propunem soluţii contemporane avansate. Abordarea complexă, ce include elaborarea strategiei, asigurarea de produs, deservirea şi dezvoltarea ulterioară a proiectului, facilitează alegerea unor soluţii contemporane optime în domeniul tehnologiilor informaţionale. Conducându-se de standardele internaţionale şi naţionale, Centrul vă garantează o înaltă calitate a serviciilor, asigurare a produselor şi impecabilă deservire a proiectelor. Specialiştii noştri sunt profesionişti de înaltă calificare, analişti, specialişti în programare, designeri şi administratorii de sistem, care pot executa proiecte de un nivel sporit de complexitate. Conducerea întreprinderii acordă o atenţie sporită realizării potenţialului personalului său, dezvoltării continue şi perfecţionării cunoştinţelor lui profesionale.

Centrul de telecomunicaţii speciale acordă clienţilor săi un spectru larg de servicii în domeniul creării sistemelor informaţionale, asigurării securităţii informaţionale, proiectării infrastructurii sistemelor, realizării, dezvoltării şi asigurării de produs.

Specialiştii noştri execută la nivel înalt proiectarea, implementarea şi darea în exploatare a

echipamentului, montarea şi reglarea asigurării de program, pregătirea personalului clienţilor şi deservirea tehnică.

Direcţiile de activitate:

 • realizarea politicii naţionale în domeniul creării, administrării, funcţionării şi protejării sistemelor speciale de telecomunicaţii ale Republicii Moldova;
 • asigurarea schimbului protejat de informaţii între autorităţile publice ale Republicii Moldova, organizaţii, instituţii, întreprinderi şi autorităţile publice ale altor state;
 • protejarea informaţiei importante pentru stat, crearea, administrarea, asigurarea securităţii sistemelor informaţionale de telecomunicaţii de stat;
 • crearea şi asigurarea funcţionării mecanismului semnăturii digitale în Republica Moldova;
 • integrarea de sistem, crearea sistemelor informaţionale de telecomunicaţii protejate pentru întreprinderi şi instituţii, indiferent de formele de proprietate ale acestora;
 • crearea unor sisteme complexe de securitate informaţională;
 • protejarea tehnică a informaţiei;
 • activitatea ştiinţifică şi educaţională;
 • organizarea conferinţelor, seminarelor, expoziţiilor.

Available postings