...

Publish 20 December 2019

Consultant principal al Secției prognoză şi analiză macrofinanciară din cadrul Direcţiei politici bugetare și sinteză bugetară @ Ministerul Finanțelor

Company:
Ministerul Finanțelor  VIP 
City:
Chișinău
Employment type:
Requirements:
Work experience more than 2 years
:
higher

Job description

Denumirea funcţiei publice vacante: Consultant  principal al  Secției prognoză şi analiză macrofinanciară din cadrul Direcţiei politici bugetare și sinteză bugetară - 1 funcție temporar vacantă.

 1. a) Scopul general al funcţiei:

Participarea  la elaborarea cadrului bugetar multianual şi a proiectului legii bugetare anuale, ajustarea şi rectificarea lor. Monitorizarea  indicilor bugetului public naţional pe componente (partea de venituri).

 1. b) Sarcinile de bază ale funcţiei:

1. Participarea la elaborarea prognozelor multianuale a bugetului public național și a componentelor acestuia;

2. Elaborarea documentației bugetare la proiectele legilor bugetare anuale şi a legilor pentru modificarea şi completarea legilor bugetare anuale (la partea de resurse);

3. Elaborarea prognozelor trimestriale ale resurselor bugetului public național și a componentelor acestuia;

4. Elaborarea și actualizarea bazei de date, necesare activității secției;

5.Elaborarea şi/sau avizarea proiectelor actelor legislative/normative și documentelor de politici;

Cerinţe specifice:

 Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economiei /finanţelor.

Experienţă profesională – minim 2 ani de experiență profesională în domeniu.

Cunoaşterea:  limbii engleze la nivel B1.

Cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională (franceza, germana) este un avantaj.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu  la funcţia vacantă de consultant principal al  Secției prognoză şi analiză macrofinanciară din cadrul Direcţiei politici bugetare și sinteză bugetară

 1. Legea nr.158-XVI/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 230-232/840 din 23 decembrie 2008);
 2. Hotărîrea Guvernului nr.696/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanţelor (Monitorul Oficial nr.329/801 din 6 septembrie 2017);
 3. Legea nr.181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale (Monitorul Oficial nr.223-230/519 din 8 august 2014)
 4. Legea nr. 397-XV/2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial nr.397-399/703 din 31 decembrie 2014)
 5. Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163-XIII/1997(Republicat: Monitorul Oficial, ediţie specială din 08.02.2007), cu modificările ulterioare.)
 6. Legea bugetară anuală
 7. Ordinul ministrului finanţelor nr.208/2015 privind Clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial nr.370-376/2727 din 31 decembrie 2015).
 8. Ordinul ministrului finanţelor nr.209/2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului (Monitorul Oficial nr.370-376/2728 din 31 decembrie 2015).

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze CV-ul accesând butonul Trimite CV.

Send CV

APPLY WITH TRUST

 • Verified company
 • Verified job ad.
proimobil

Similar jobs