...

Publish 20 December 2019

Consultant principal al Secției metodologie din cadrul Direcția Trezoreria de Stat @ Ministerul Finanțelor

Company:
Ministerul Finanțelor  VIP 
City:
Chișinău
Employment type:
Requirements:
Work experience more than 2 years
:
higher

Job description

Denumirea funcției publice vacante:  Consultant principal al Secției metodologie din cadrul Direcția Trezoreria de Stat - 1 funcție vacantă.

 1. a) Scopul general al funcției:

Contribuirea la implementarea politicii de stat  în domeniul gestionării finanţelor publice prin actualizarea şi perfecţionarea metodologiei evidenţei contabile și raportării în sistemul bugetar.

 1. b) Sarcinile de bază ale funcției:
  1. Elaborarea politicilor în domeniul evidenței contabile și raportării în sistemul bugetar;
  2. Elaborarea și perfecționarea metodologiei evidenţei contabile și raportării în sistemul bugetar, elaborarea și avizarea actelor legislative și normative ce ţin de domeniu;
  3. Înaintarea propunerilor de completare şi modificare a actelor legislative şi normative ce ţin de evidența contabilă și raportare în sistemul bugetar;
  4. Examinarea şi pregătirea avizelor la Hotărârile Curţii de Conturi ce ţin de competenţa Direcției Trezoreria de Stat.  Elaborarea Planurilor de acţiuni privind implementarea recomandărilor Curții de Conturi și monitorizarea realizării acestora;
  5. Asigurarea procesului de dezvoltare, perfecţionare și automatizare a evidenței contabile și raportării în sistemul bugetar și acordarea asistenţei metodologice pe problemele ce ţin de evidenţa contabilă și raportare în sistemul bugetar;
  6. Organizarea instruirii contabililor din sistemul bugetar;

Cerinţe specifice:

 Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, Superioare, preferabil în domeniul contabil.

Experienţă profesională – minim 2 ani în domeniul economico - financiar.

Cunoaşterea:  limbii engleze la nivel B2.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu  la funcţia vacantă de consultant principal în Secția metodologie din cadrul Direcția Trezoreria de Stat

 1. 1. Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.39 /1993 cu privire la Trezoreria de Stat;
 2. Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014 (Monitorul Oficial nr.223-230/519 din 8 august 2014);
 3. Legea nr.397/2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial nr.397-399/703 din 31 decembrie 2014);
 4. Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 (Monitorul Oficial nr.504-511 din 22 decembrie 2018);
 5. Legea contabilității nr.113-XVI/2007 (Monitorul Oficial nr.27-34/61 din 7 februarie 2014);

6.Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art.840)

 1. Hotărârea Guvernului nr.696/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor (Monitorul Oficial nr.329/801 din 6 septembrie 2017);
 2. Hotărârea Guvernului nr.338/2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale (Monitorul Oficial nr.62-66/379, din 4 aprilie 2003);
 3. Hotărârea Guvernului nr.500/1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe (Monitorul Oficial nr. 62-65/607, din 9 iulie 1998);
 4. Hotărârea Guvernului nr.764/1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova (Monitorul Oficial nr.11/351, din 30 noiembrie 1992);
 5. Ordinul ministrului finanţelor nr.208/2015 privind Clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial nr.370-376/2727 din 31 decembrie 2015);
 6. Ordinul ministrului finanţelor nr.216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar (Monitorul Oficial nr.377-391/2732 din 31 decembrie 2015);
 7. Ordinul ministrului finanţelor nr.215/2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional și mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor (Monitorul Oficial nr.377-391/2731 din 31 decembrie 2015).

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze CV-ul accesând butonul Trimite CV.

Send CV

APPLY WITH TRUST

 • Verified company
 • Verified job ad.
proimobil

Similar jobs