...

Publish 20 December 2019

Consultant superior al Serviciului analiză și risc din cadrul Direcţiei datorii publice @ Ministerul Finanțelor

Company:
Ministerul Finanțelor  VIP 
City:
Chișinău
Employment type:
Requirements:
Work experience more than 1 year
:
higher

Job description

 1. Denumirea funcţiei publice vacante: consultant superior al Serviciului analiză și risc din cadrul Direcţiei datorii publice–1 funcție vacantă.
 2. a) Scopul general al funcţiei:

Asigurarea evidenţei indicatorilor aferenţi datoriei sectorului public şi garanţiilor de stat, efectuarea analizei privind situaţia şi problemele în domeniul administrării datoriei de stat, elaborarea rapoartelor analitice în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat.

 1. b) Sarcinile de bază ale funcţiei:

1. Participarea la elaborarea politicii în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat

2. Monitorizarea datoriei sectorului public în  sistemul informatic DMFAS

3. Cuantificarea şi analiza indicatorilor în domeniul datoriei sectorului public şi garanţiilor de stat

4. Elaborarea rapoartelor privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat, buletinelor statistice lunare, precum şi altor rapoarte analitice, după necesitate

5. Estimarea şi generalizarea indicatorilor datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat la elaborare/rectificare/executare a legii bugetului de stat pe anii corespunzători şi CBTM

6. Elaborarea proiectelor de acte normative, precum și examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare, în domeniile de competență ale Serviciului

Cerinţe specifice:

 Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economiei preferabil în domeniul finanţe.

Experienţă profesională – minim 1 an experiență profesională în domeniu.

Cunoaşterea:  limbii engleze la nivel B1.

Cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională (franceza, germana) este un avantaj.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu  la funcţia vacantă de consultant superior al Serviciului analiză și risc din cadrul Direcţiei datorii publice

 1. Legea nr.158-XVI/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 230-232/840 din 23 decembrie 2008);
 2. Legea cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat nr 419-XVI din 22.12.2006 (cu modificările și completările ulterioare);
 3. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului "Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2018-2020)" nr. 1148 2017.
 4. Hotărîrea Guvernului nr.696/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanţelor (Monitorul Oficial nr.329/801 din 6 septembrie 2017);
 5. Raportul trimestrial privind situația în domeniul datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat(http://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/rapoarte/datoria);
 6. Buletinul statistic lunar privind managementul datoriei de stat (http://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/rapoarte/datoria-de-stat).

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze CV-ul accesând butonul Trimite CV.

Send CV

APPLY WITH TRUST

 • Verified company
 • Verified job ad.
proimobil

Similar jobs