...

Publish 20 December 2019

Consultant principal al Secției asistență externă din cadrul Direcției investiții publice, asistență externă @ Ministerul Finanțelor

Company:
Ministerul Finanțelor  VIP 
City:
Chișinău
Employment type:
Requirements:
Work experience more than 2 years
:
higher

Job description

 1. Denumirea funcţiei publice vacante: Consultant principal al Secției asistență externă din cadrul Direcției investiții publice, asistență externă - 1 funcție vacantă.
 2. a) Scopul general al funcţiei:

Asigurarea monitorizării permanente a nivelului de absorbție a asistenței financiare externe și analiza nivelului de executare a bugetului de stat la aspectele ce țin de asistența financiară externă. Cooperarea cu instituțiile beneficiare întru asigurarea verificității datelor din blocul informațional aferent asistenței externe.

 1. b) Sarcinile de bază ale funcţiei:
 2. Participarea la elaborarea politicii statului în domeniul asistenței financiare externe;
 3. Analiza executării bugetului de stat la capitolul asistentei financiare externe;
 4. Participarea la elaborarea bugetului de stat și a cadrului bugetar pe termen mediu la aspectele ce țin de asistența financiară externă;
 5. Ținerea evidenței și monitorizarea permanentă a actualizării blocului informațional aferent asistenței financiare externe;
 6. Participarea la examinarea propunerilor de proiecte/programe de asistență financiară externă, etc.

Cerinţe specifice:

 Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul relaţiilor economice internaţionale, finanţe sau economie;

Cunoaşterea:  

 • Cunoaşterea cadrului normativ aferent domeniu asistenței financiare externe;
 • Cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente de coordonare a asistenţei financiare externe;
 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel B2 şi a unei limbi de circulaţie internaţională (franceza, spaniola, germana, etc.) la nivel B1;
 • Cunoștințe de operare la calculator: MS Office, Internet, etc.

Experienţă profesională – cel puțin 2 ani în domeniu.

Abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionarea  problemelor, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/Comportament: Profesionalism, receptivitate la idei şi concepţii noi, creativitate, iniţiativă, planificarea, organizarea eficientă a volumului de lucru, lucru în echipă, etc.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu  la funcţia vacantă de consultant principal al Secției asistență externă din cadrul Direcției investiții publice, asistență externă

 1. Legea nr.181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;
 2. Legea nr. 595-XIV/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
 3. Legea nr.158-XVI/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (Monitorul Oficial nr.230-232/840/2008);
 4. Hotărârea Guvernului nr.696/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanţelor;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 442/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internaţionale;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituţional şi mecanismului de coordonare şi management al asistenţei externe;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 1029/2013 cu privire la investiţiile capitale publice.

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze CV-ul accesând butonul Trimite CV.

Send CV

APPLY WITH TRUST

 • Verified company
 • Verified job ad.
proimobil

Similar jobs