...

Publish 20 December 2019

Consultant superior al Direcției contencios și controlul legalității @ Ministerul Finanțelor

Company:
Ministerul Finanțelor  VIP 
City:
Chișinău
Employment type:
Requirements:
Work experience more than 1 year
:
higher

Job description

 1. Denumirea funcţiei publice vacante: Consultant superior al Direcției contencios și controlul legalității - 1 funcție temporar vacantă.
 2. a) Scopul general al funcţiei:

Reprezentarea intereselor în instanțele judecătorești și acordarea asistenţei în exercitarea controlului de legalitate.

 1. b) Sarcinile de bază ale funcţiei:
 2. Asigurarea, în condiţiile legii, a reprezentării intereselor bugetului de stat în cauzele civile privind repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite a organelor de drept şi prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei (în calitate de copîrît sau intervenient accesoriu);
 3. Examinarea şi soluţionarea cererilor creditorilor sau executorilor judecătoreşti privind executarea documentelor executorii în cauzele civile pe care participă;
 4. Soluţionarea petiţiilor adresate Ministerului Finanţelor privind achitarea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite a organelor de drept şi prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei;
 5. Avizarea sau elaborarea propunerilor privind îmbunătăţirea cadrului legal ce reglementează modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite a organelor de drept şi prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul juridice;

Cunoaşterea:  

 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel B1 şi a unei limbi de circulaţie internaţională (franceza, spaniola, germana, etc.) la nivel B1;
 • Cunoștințe de operare la calculator: MS Office, Internet, etc.

Experienţă profesională – cel puțin 1 an în domeniu.

Abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionarea  problemelor, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/Comportament: Profesionalism, receptivitate la idei şi concepţii noi, creativitate, iniţiativă, planificarea, organizarea eficientă a volumului de lucru, lucru în echipă, etc.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu  la funcţia vacantă de consultant superior al Direcției contencios și controlul legalității

 1. Constituția Republicii Moldova
 2. Codul de procedură civilă
 3. Codul civil
 4. Codul administrativ
 5. Codul de procedură penală
 6. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
 7. Legea insolvabilității
 8. Legea privind reabilitarea victimelor politice
 9. Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (Monitorul Oficial nr.230-232/840 din 23 decembrie 2008)
 10. Hotărârea Guvernului nr.696/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanţelor

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze CV-ul accesând butonul Trimite CV.

Send CV

APPLY WITH TRUST

 • Verified company
 • Verified job ad.
proimobil

Similar jobs