...

Publish 24 January 2021

Economist coordonator (durată determinată) responsabil de supraveghere bancară pe teren

Company:
Banca Națională a Moldovei 
The contact person:
-
Phone:
-
City:
Chișinău
Employment type:
:
higher

Job description

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii și experiență:

- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;

- Experienţă profesională de cel puțin 1 an în domeniul financiar-bancar - va constitui un avantaj;

- Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova;

- Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;

- Cunoaşterea limbii române și limbii engleze la nivel avansat;

- Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

2) Competențe comportamentale:

- Orientare către performanță;

- Comunicare eficientă;

- Cooperare;

- Integritate organizațională;

- Gândire conceptuală.

Principalele atribuții ale economistului coordonator al Direcției supravegherea pe teren:

1. Evaluează riscul de credit asociat portofoliului de credit al băncii;

2. Efectuează controale complexe şi tematice a activităţii băncilor legate cu supravegherea bancară şi înaintează propuneri conform rezultatelor controalelor;

3. Efectuează controlul respectării de către bănci a cerinţelor Legii privind activitatea băncilor, Legii privind societăţile pe acţiuni, precum şi ale altor acte normative în domeniul supravegherii bancare;

4. Analizează rezultatele controalelor şi propune măsuri de înlăturare a neajunsurilor constatate.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

- Curriculum Vitae;

- Copii ale diplomelor de licență și/sau masterat şi copia foii matricole a anilor de studii sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate;

- Alte documente/atestate/avize care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de înscriere la concurs, dacă este cazul.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 25 ianuarie 2021.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează:

1) Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoştinţe de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului. De asemenea, va fi testat verbal a cunoştinţele de limbă engleză.

2) Test IT (scris) se desfăşoară prin susţinerea unui test (în formă scrisă) în domeniul tehnologiilor informaționale care va include întrebări generale în acest domeniu.

Datele privind susţinerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

TEMATICA:

- Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei;

- Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;

- Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor.

BIBLIOGRAFIA:

- Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

- Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;

- Legea Societăților pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997;

- Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011;

- Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii, probat prin HCA al BNM nr. 322 din 20.12.2018

- Ghidul privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP)

Send CV
Best4uinternational

Similar jobs

cursuri de engleza