...

Publish 28 September 2020

Expert principal, direcția gestionare și dezvoltarea procesului de raportare, departamentul raportări și statistică

Company:
Banca Națională a Moldovei 
City:
Chișinău
Employment type:
:
higher

Job description

Cerințe față de candidați:

 1. Studii superioare în domeniul economic/statisticii/tehnologiilor informaționale, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 2. Experiență în domeniul statistic sau tehnologiilor informaționale cel puțin 1 an;
 3. Cunoașterea legislației bancare, în special a cadrului normativ în vigoare aplicabil procesului de raportare către BNM;
 4. Cunoașterea calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Word și Excel;
 5. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române – fluent, și limbii engleze la nivel – citire și înțelegere, în special nivel tehnic (manuale utilizator);
 6. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 7. Abilități de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 1. Cunoașterea standardului XBRL (specificații, taxonomii, etc) sau a limbajului XML;

Principalele atribuții funcționale:

 1. Participarea la implementarea/ajustarea modelelor de date bazate pe standardul XBRL, în baza actelor normative ale BNM;
 2. Conlucrarea cu subdiviziunile BNM în procesul de elaborarea a rapoartelor de ieșire în cadrul aplicațiilor SIRBNM;
 3. Acordarea suportului necesar utilizatorilor interni, aferent utilizării aplicațiilor SIRBNM;
 4. Acordarea suportului necesar utilizatorilor entităților raportoare în procesul de raportare către BNM;

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 20 aprilie 2018.

Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografia recomandată:

 1. Lege cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995
 2. Instrucțiune privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin HCA al BNM nr. 132 din 17.07.2008
 3. [opțional] https://www.eba.europa.eu/documents/10180/632822/EBA+Architecture+for+XBRL+representation+of+DPM.pdf
Send CV
Best4uinternational

Similar jobs

cursuri de engleza