...

Publish 28 September 2020

expert principal responsabil de achiziții și management contracte

Company:
Banca Națională a Moldovei 
City:
Chișinău
Employment type:
Requirements:
Work experience more than 2 years
:
higher

Job description

Scopul postului:

- Achiziția de bunuri, lucrări și servicii pentru necesitățile BNM, în strictă conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Obiectivele postului:

- organizarea activității sale în modul în care să aducă plus valoare sporită misiunii BNM;

- aplicarea calităților de profesionalism, competență și eficiență sporită;

- contribuirea la asigurarea unui mediu constructiv, progresiv și amiabil de conlucrare în cadrul Direcției, cu subdiviziunile BNM și persoanele terțe relevante (juridice și fizice);

- gestiunea eficientă a timpului de muncă;

- dezvoltarea profesională continuă;

- formularea de propuneri/soluții întru asigurarea legalității și eficienței activității;

- transferul rezultativ al cunoștințelor specifice activității sale către alți funcționari ai direcției.

Principalele atribuții funcționale:

- Exercită atribuțiile de secretar al grupurilor de lucru pentru achizițiile publice încredințate, astfel încât activitatea să fie orientată spre rezultate și preponderent achizițiile derulate și finalizate să nu atragă după sine contestații.

- Asigură elaborarea, coordonarea, semnarea și înregistrarea contractelor de achiziție, precum și a acordurilor adiționale, încheiate între BNM și terți.

- Ține evidența realizării achizițiilor și controlul executării conforme a contractelor în scopul raportării executării Planului anual de achiziții al BNM.

- Veghează aplicarea corectă a cadrului normativ național și intern de gestiune a activităților privind achizițiile publice în BNM.

Cerințe minime obligatorii:

Studii superioare în domeniul juridic sau economic-financiar cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
Experiență de minim 2 ani în domeniul juridic sau economic-financiar;
Cunoștințe în domeniul achizițiilor publice;
Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel avansat;
Să cunoască legislația în vigoare a Republicii Moldova aferentă achizițiilor publice;
Să cunoască limba română;
Competențe: în limita prevederilor legale și cadrului normativ.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

Experiență specifică de lucru în domeniul achizițiilor publice;
Cunoașterea unor limbi străine (engleza, franceza).

Abilități, competențe și atitudini:

a)     Autoorganizare, automotivare, activitate eficientă în echipă.

b)     Gândire logică, tact și pricepere, perseverență.

c)     Orientare spre rezultate, rezistență la efort și stres.

d)     Comunicare verbală și în scris, putere de convingere.

e)     Adaptarea la situații noi, la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate.

f)      Utilizarea rațională și eficientă a timpului de muncă, în funcție de priorități.

g)     Disciplină, responsabilitate, cooperare, credibilitate, integritate, imparțialitate.

h)     Să nu aibă antecedente penale.

Termenul limită pentru depunerea CV-ului este: 3 decembrie 2020

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţară şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XII din 21.07.1995;
Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015;
Actele normative în vigoare în domeniul achizițiilor publice, aprobate prin Hotărârile Guvernului Republicii Moldova.

Send CV
Best4uinternational

Similar jobs

cursuri de engleza