...

Publish 28 September 2020

Expert consultant pe durată determinată în Direcţiei reglementarea, licenţierea şi dezvoltarea sistemelor de plăţi, DSP

Company:
Banca Națională a Moldovei 
City:
Chișinău
Employment type:
Requirements:
Work experience more than 3 years
:
higher

Job description

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniul economic – financiar/bancar cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare;
- Studii de master pentru absolvenții sistemului Bologna;
- Experiență de minim trei ani în domeniul economic – financiar/bancar;
- Cunoaşterea legislaţiei bancare, precum şi a celor aferente domeniului sisteme de plăţi;
- Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
- Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;
- Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă;

Alte abilități și atitudini:

- candidatul trebuie să posede abilități de comunicare eficientă verbală, în scris și capacitatea de a sintetiza informații și de a face expuneri clare, concise;
- abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil;
- atitudine pozitivă, constructivă.

Principalele atribuții:

- Elaborează şi actualizează actele normative ce ţin de reglementarea: activităţii prestatorilor de servicii de plată şi emitenţilor de monedă electronică; prestării serviciilor de plată şi utilizării instrumentelor de plată fără numerar; emiterii şi utilizării monedei electronice şi altor acte normative în vigoare;
- Elaborează şi actualizează actele normative ce ţin de reglementarea activității Depozitarului central unic al valorilor mobiliare; activității sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI) și a participanților din cadrul acestuia;
- Urmărirea sistematică a modificărilor şi completărilor operate la actele normative în vigoare ce au tangență cu domeniul sistemului de plăţi în vederea înaintării propunerilor privind elaborarea sau actualizarea actelor normative ale BNM în domeniul sistemului de plăţi;
- Examinarea interpelărilor (reclamaţiilor) persoanelor fizice şi juridice cu privire la activitatea în domeniul sistemelor de plăţi;
- Participarea la cooperarea cu organismele internaţionale specializate în domeniul sistemelor de plăţi.

Bibliografie de referință:

- Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
- Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
- Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr. 157 din 1.08.2013;
- Regulamentul cu privire la cardurile de plată, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr. 157 din 1.08.2013;
- Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr. 204 din 15.10.2010;
 - Regulamentul cu privire la supravegherea sistemului automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr.154 din 28.06.2007;
- Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr.53 din 02.03.2006.

Termenul limita pentru depunerea CV-urilor este: 29.04.2018.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online de pe pagina web-oficială a BNM cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului

Send CV
Best4uinternational

Similar jobs

cursuri de engleza