...

Publish 22 September 2020

contabil coordonator responsabil de operațiuni monetar-valutare

Company:
Banca Națională a Moldovei 
City:
Chișinău
Employment type:
:
higher

Job description

Atribuțiile secției reflectarea zilnică în conturile contabile a tuturor operaţiunilor monetar-valutare efectuate de BNM conform Planului de conturi al BNM şi SIRF şi efectuarea verificării corectitudinii înregistrării acestora, verificarea şi executarea documentelor de plată prezentate de către clientela BNM.

Obiectivele postului: Înregistrarea sistematică în registrele contabile a tuturor operaţiunilor efectuate în cadrul Secției  operațiuni monetar-valutare, specificate ca atribuţii ale postului.

Contabilul coordonator pe parcursul îndeplinirii atribuţiilor sale, descrise mai jos, urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

 1. eficienţă sporită prin distribuirea optimă a resurselor de timp şi cele la nivel de sistem informaţional;
 2. respectarea prevederilor SIRF şi cadrului legal în vigoare;
 3. dezvoltare profesională continuă;
 4. creşterea calităţii procesului de evidenţă contabilă.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul financiar-bancar sau evidenţei contabile cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 2. Cunoştinţe aferente SIRF, actelor normative şi legislative ale Republicii Moldova în vigoare în domeniul evidenţei contabile, actelor normative şi reglementărilor interne ale BNM de care se va conduce în activitatea sa;
 3. Cunoaşterea modalităţii efectuării şi reflectării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare (monetar-valutare)
 4. Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel intermediar);
 5. Cunoștințe de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 1. Studii post universitare;
 2. Experiență profesională de 1 an în domeniul financiar-bancar sau evidenței contabile.

Principalele atribuții funcționale

 1. Înregistrarea sistematică în conturile analitice bilanţiere şi extrabilanţiere, a operaţiunilor economice și financiare de care este responsabil, conform Planului de conturi al BNM, prevederilor SIRF şi Politicii de contabilitate a BNM, și anume a operațiunilor:

       a)   aferente valorilor mobiliare în valută străină;

       b)   aferente rezervelor obligatorii în valută străină ale băncilor licenţiate;

       c)   aferente cumpărării/vânzării valutei străine în numerar şi virament;

       d)   efectuate prin conturile clientelei deservite de BNM, în baza ordinelor de plată prezentate

       e)   efectuate prin conturile Nostro

       f)   aferente depozitelor în valută străină plasate de BNM;

       g)   SPOT, SWAP şi FORWARD;

       h)   efectuate cu organizaţiile financiare internaţionale

       i)    alte operaţiuni conform specificului activităţii SOMV.

       2. Solicitarea la finele anului gestionar de la clienţii deserviţi de BNM a confirmării soldurilor conturilor deschise la         BNM.

      3. Corespondenţa cu clientela BNM în aspecte ce țin de deschiderea conturilor acesteia, operațiunile economice înregistrate în conturile deschise la BNM, precum și cu alte persoane fizice și juridice, în aspecte ce țin de activitatea secției.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 15 iulie 2020.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografia:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu modificările și completările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 297-300, art.544 din 30.10.2015);
 2. Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare
Send CV
Best4uinternational

Similar jobs

cursuri de engleza