...

Publish 21 September 2020

expert principal (pe durată determinată), cu funcția de gestiune proiecte și programe 

Company:
Banca Națională a Moldovei 
City:
Chișinău
Employment type:
Requirements:
Work experience more than 2 years
:
higher

Job description

Scopul general al postului:

Participarea la asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM sub aspect de programe și proiecte, aliniat la obiectivele strategice ale băncii.

Principalele atribuții ale expertului principal:

1. Participă la implementarea și dezvoltarea guvernanței programelor și proiectelor BNM prin coordonarea procesului de inițiere, derulare și închidere a acestora, și anume:
- elaborarea și comunicarea cadrului normativ și metodologic aferent gestiunii proiectelor și programelor în BNM conform metodologiilor internaționale și bunelor practici în domeniu;
- coordonarea procesului de management al proiectelor și programelor, nemijlocit coordonarea procesului de inițiere, derulare și închidere a acestora;
- oferirea asistenței și suportului metodologic pentru managerii de proiecte;
- participarea în procesul de asigurare a calității gestiunii proiectelor și programelor BNM;
- participarea la implementarea și dezvoltarea sistemului informatic de gestiune programe și proiecte;
- formarea și evidența portofoliului de proiecte și programe BNM;
- monitorizarea și raportarea complexă și individuală aferentă proiectelor și programelor.

2. Studiază continuu standardele și bunele practici de gestiune programe și proiecte și înaintează propuneri de implementare în cadrul BNM;

3. Examinează practicile în domeniul gestiunii proiectelor și programelor în alte bănci centrale pentru posibilitatea generalizării rezultatelor şi metodelor de lucru şi utilizarea lor în activitatea curentă;

4. Efectuează transferul de cunoștințe către salariații responsabili din alte subdiviziuni.

Cerinţe faţă de candidaţi:

1. Studii economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare.

2. Experiență de muncă în domeniul economic nu mai puțin de 2 ani (experienţa în domeniul gestiunii proiectelor va constitui un avantaj).

3. Posedarea cunoștințelor elementare aferente standardelor și/sau bunelor practici, metodologiilor, instrumentelor și tehnicilor de planificare, gestiune și control al proiectelor și programelor;

4. Cunoaşterea fluentă a limbii române.

5. Cunoaşterea limbii engleze la un nivel avansat.

6. Cunoașterea computerului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor Word, Excel, Power Point (cunoașterea avansată a MS Project și Share Point va constitui un avantaj).

Abilități:

- organizatorice, de planificare, de a conduce activitatea în echipă, negociere, comunicare eficientă;

- gândire ordonată și constructivă, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;

- gândire procesuală și globală;

- capacitatea de a comunica verbal şi în scris, putere de convingere;

- capacități de analiză şi formulare a concluziilor, luare a deciziilor.

Atitudini: receptivitate la idei noi, conduită morală şi profesională înaltă, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă.


Bibliografie de referință:

1. Legea cu privire la BNM nr. 548-XIII din 21.07.1995;

2. Planul strategic al BNM;

3. Metodologii și instrumente utilizate în gestiunea proiectelor.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 17 decembrie 2020

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Send CV
Best4uinternational

Similar jobs

cursuri de engleza