...

Publish 07 October 2020

Expert principal, Direcția audit financiar și operațional, Departamentul audit intern.

Company:
Banca Națională a Moldovei 
City:
Chișinău
Employment type:
Requirements:
Work experience more than 1 year
:
higher

Job description

Scopul auditului intern în cadrul BNM este de a determina dacă procesele de guvernare, de gestionare a riscurilor și de control ale BNM, în modul în care sunt proiectate și reprezentate de management, sunt adecvate și funcționează într-un mod care să asigure un nivel rezonabil de încredere.

Atribuțiile Direcției audit financiar și operațional, DAI:

 • derulează misiuni de audit și controale inopinate asupra tuturor proceselor și activităților BNM;
 • verifică trimestrial și anual situațiile financiare și executarea bugetului BNM;
 • emite rapoarte, avize și recomandări de audit;
 • exercită alte activități de audit în conformitate cu prevederile normative interne, Manualul de audit și planurile/programele de activitate ale departamentului.

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare de licență în domeniul financiar-bancar.
 • Experiență de minim 1 an în domeniul financiar-bancar (alte domenii sunt binevenite în cazul în care sunt relevante îndeplinirii atribuțiilor BNM aferente funcției date);
 • Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Word și Excel;
 • Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române (fluent) și engleză (mediu);
 • Competențe (corespunzătoare funcției): integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 • Alte abilități și atitudini: abilități de comunicare verbală și scrisă, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de adaptare la modificarea circumstanțelor și intensității în activitate.

 

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Experiență specifică în domeniul auditului intern sau contabilității;
 • Cunoașterea generală a Standardelor internaționale de audit.

 

Principalele atribuții funcționale:

 • derularea misiunilor de audit prin evaluarea obiectivă a sistemului de control intern al BNM în scopul de a aduce plus valoare activităților instituției;
 • elaborarea rapoartelor de audit și formularea recomandărilor de minimizare a riscurilor asociate proceselor BNM;
 • derularea misiunilor Follow-up (monitorizarea implementării recomandărilor de audit);
 • participarea la verificarea situațiilor financiare şi executării bugetului BNM.

 

Recomandăm studierea bibliografiei înainte de a aplica la concurs.

Bibliografie:

 • Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 • Standardele Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern (emise de Institutul Auditorilor Interni, SUA).

 

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 07.03.2018.

Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Send CV
Best4uinternational

Similar jobs

cursuri de engleza