...

Publish 19 September 2020

Economist principal pe durata determinată, direcția statistica monetară și financiară, Departamentul Raportari și Statistică

Company:
Banca Națională a Moldovei 
City:
Chișinău
Employment type:
:
higher

Job description

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii și calificări:

 • Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic (preferabil finanțe și bănci, contabilitate bancară, statistică) cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Cunoașterea limbii române, limbii ruse, cunoașterea limbii engleze la un nivel mediu;
 • Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.


2) Competențe comportamentale:

 • Capacitatea de a lucra în echipă și independent, spirit de inițiativă;
 • Responsabilitate și capacitatea de respectare a termenelor limită, orientare către rezultate;
 • Atenție și acuratețe în lucru cu date statistice voluminoase;
 • Integritate, credibilitate, protejează confidențialitatea informațiilor;
 • Amabilitate, comunicare cu responsabilii de rapoartele băncilor licențiate privind operațiunile internaționale;
 • Învățare și dezvoltare continuă.

Nu sunt obligatorii, dar constituie avantaj următoarele calificări:

 • Studii de masterat;
 • Experiența de lucru într-o instituție financiară, statistică;

Atribuțiile funcționale:

1) Lucrul cu Raportul băncilor licențiate privind operațiunile internaționale, participarea la formarea Statisticii operațiunilor bancare internaționale (lunare, trimestriale, anuale). Însușirea lucrului cu aplicația SOFT aferent acestei activități. Însușirea Normelor metodologice de completare, clasificare a operaţiunilor în Raportul privind operaţiunile internaţionale.

2) Participă la elaborarea comunicatelor BNM lunare, trimestriale, anuale privind Transferurile de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice;

3) Participă la elaborarea Notei analitice trimestriale, anuale privind Statistica operațiunilor bancare internaționale.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online (http://www.bnm.md/ro/content/cv-online) sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, or. Chișinău, BNM, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Termenul limită de depunere a CV-urilor este: 29.01.2018 (inclusiv).

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează:

1) Test la calculator în privința utilizării aplicațiilor Microsoft Office;

2) Test scris referitor la perceperea, înțelegerea conceptelor de bază, structurii, conturilor contabile incluse în Raportul privind operațiunile internaționale, precum și a Clasificatorului operațiunilor de plată;

3) Interviu profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde criteriilor referitoare la cunoștințele de specialitate, aptitudinile profesionale și competențele comportamentale.

Datele privind susținerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare și vor fi comunicate prin e-mail candidaților.

Recomandăm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.
BIBLIOGRAFIA:

1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

2. Legea cu privire la statistica oficială, nr. 412-XV din 09.12.2004;

3. Regulamentul cu privire la raportarea informației aferente Balanței de plăți, nr.61 din 11.09.1997;

Send CV
Best4uinternational

Similar jobs

cursuri de engleza