...

Publish 15 September 2020

Economist principal, direcția deservirea operațiunilor, departamentul piețe financiare

Company:
Banca Națională a Moldovei 
City:
Chișinău
Employment type:
Requirements:
Work experience more than 1 year
:
higher

Job description

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; 
- Experiență de muncă în domeniul economico - financiar de minim 1 an; 
- Cunoaşterea Legislaţiei bancare va fi considerată o prioritate; 
- Cunoaşterea limbii de stat şi a limbii engleze – vorbire fluentă; 
- Cunoaşterea computerului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor Word şi Excel; 
- Abilităţi excelente de comunicare verbală şi în scris, capacitate de analiză şi sinteză a informaţiei, capacitate de însuşire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj: 
- Experienţă în domeniul bancar;

Principalele atribuții funcţionale:

- Executarea funcţiilor de bază a operatorului SWIFT în cadrul interfeţei SWIFT Alliance; 
- Deservirea autorizaţiilor preconizate pentru asigurarea fluxului de mesaje cu contrapărţile şi băncile-corespondente ale BNM; 
- Reconcilierea datelor aferente tranzacţiilor efectuate de Direcția investiţii si operatiuni monetare cu confirmările respective ale contrapărţii privind respectarea condiţiilor; 
- Calcularea veniturilor/pierderilor realizate şi nerealizate de la operaţiunile valutare, utilizând metoda costului mediu ponderat; 
- Verificarea corectitudinii calculării dobînzii la obligațiunile de stat transmise de către MF, Operaţiunile Repo şi Reverse Repo iniţiate de BNM şi calculelor scontului pentru operaţiunile de reemisiune ale VMS în portofoliul BNM şi de emitere a CBN; 
- Stabilirea și menținerea relațiilor, deschiderea/închiderea conturilor cu instituțiile financiar-monetare internaționale, băncile străine și contrapărțile autorizate.

Termenul limita pentru depunerea CV-urilor este: 09.03.2018.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

- Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995; 
- Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995; 
- Legea nr. 62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară;

Send CV
Best4uinternational

Similar jobs

cursuri de engleza