...

Publish 09 October 2020

inginer principal, direcția administrarea patrimoniului și servicii sociale, Departamentul securitate și administrare

Company:
Banca Națională a Moldovei 
City:
Chișinău
Employment type:
Requirements:
Work experience more than 1 year
:
higher

Job description

Scopul direcției:  Organizarea exploatării şi menţinerii în stare de funcţionare a echipamentelor, utilajului şi comunicaţiilor inginereşti

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în domeniul ingineriei cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
- Experienţă de minim 1 an în domeniul securitatăţii și sănătății în muncă,  securității antiincendiare şi  protecției civile;
- Cunoştinţe privind normele tehnicii securităţii şi normele de exploatare a instalaţiilor electrice;
- Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel mediu şi cunoaşterea cel puțin mediu a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
- Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române;
- Competențe: Excelente capacităţi organizatorice, de comunicare şi negociere, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;
- Alte abilități și atitudini: Orientare spre rezultat pozitiv, rezistenţă la efort şi stres.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

- Deținerea certificatului de atestare la nivelul 2 de calificare în domeniul SSM;
- Cunoaşterea unei limbi straine;

Principalele atribuții funcţionale:

- Acordarea de consultanță departamentelor cu privire la reglementările legislative in vigoare și normele privitoare la protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și protectia mediului;
- Asigurarea instruirii si informării personalului BNM în probleme de protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și protectia mediului;
- Elaborarea de instructiuni proprii de securitate a muncii împreună cu subdiviziunile BNM;
- Întocmirea programului de masuri pentru protectia muncii și a protecției civile;

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 07.03.2018.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

- Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 548-XII din 21 iulie 1995;
- Legislația aplicabilă în domeniul securitatăţii și sănătății în muncă,  securității antiincendiare şi  protecției civile;

Send CV
Best4uinternational

Similar jobs

cursuri de engleza