...

Publish 19 September 2019

economist coordonator responsabil de rezoluție bancară

Company:
Banca Națională a Moldovei 
City:
Chișinău
Employment type:
:
higher

Job description

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
- Cunoașterea cadrului de supraveghere și rezoluție bancară din Republica Moldova;
- Cunoașterea directivelor europene în domeniul rezoluției bancare;
- Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
- Cunoașterea fluentă a limbii române și a limbii engleze;
- Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

- Experiența profesională de cel puțin 1 an în domeniul financiar-bancar va constitui un avantaj;

Principalele atribuții funcţionale:

- Evaluează planurile de redresare în scopul identificării acelor măsuri ce pot avea impact negativ asupra posibilității de soluționare a băncii şi face recomandări referitoare la aceste aspecte structurii care exercită funcția de supraveghere;
- Elaborează, reevaluează și actualizează planurile de rezoluție;
- Evaluează măsura în care soluționarea unei bănci este posibilă, precum și eficacitatea măsurilor propuse de bancă pentru gestionarea sau înlăturarea obstacolelor semnificative, depistate în cadrul evaluării posibilității de soluționare;
- Elaborează notificări către bănci și structura care exercită funcția de supraveghere cu privire la obstacolele semnificative în calea posibilității de soluționare.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 29 august 2018.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

- Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr.232 din 03.10.2016;
- Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014;
- Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII  din  21.07.1995;
- Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
- Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor; condiționale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011;
- Regulamentul cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc, aprobat prin HCA al BNM nr. 269 din 17.10.2001;
- Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces – verbal nr. 28 din 08.08.1997.

Send CV
proimobil

Similar jobs