...

Publish 20 September 2020

economist principal responsabil de supravegherea bancară pe teren

Company:
Banca Națională a Moldovei 
City:
Chișinău
Employment type:
Requirements:
Work experience more than 1 year
:
higher

Job description

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii și experiență:

- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;

- Experienţă profesională de cel puțin 1 an în domeniul financiar-bancar;

- Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova;

- Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;

- Cunoaşterea limbii române și limbii engleze la nivel avansat;

- Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

2) Competențe comportamentale:

- Orientare către performanță;

- Comunicare eficientă;

- Cooperare;

- Integritate organizațională;

- Gândire conceptuală.

Principalele atribuții ale economistului principal al Direcției supravegherea pe teren:

1.      Evaluează riscul operațional pentru subcategoriile de risc operațional și factorii determinanți de risc asociați fiecărei subcategorii (riscul de conduită, riscul asociat sistemelor – IT și riscul de model);

2.      Efectuează controlul respectării de către bănci a cerinţelor actelor normative în domeniul supravegherii bancare;

3.      Efectuează controale complexe şi tematice a activităţii băncilor legate cu supravegherea bancară şi înaintează propuneri conform rezultatelor controalelor;

4.      Efectuează controlul respectării de către bănci a cerinţelor Legii privind activitatea băncilor, Legii privind societăţile pe acţiuni, precum şi ale altor acte normative în domeniul supravegherii bancare;

5.      Analizează rezultatele controalelor şi propune măsuri de înlăturare a neajunsurilor constatate.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 05.02.2021.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează:

1)      Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoştinţe de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului. De asemenea, va fi testat verbal la cunoştinţele de limbă engleză.

2)      Test IT (scris) se desfăşoară prin susţinerea unui test (în formă scrisă) în domeniul tehnologiilor informaționale care va include întrebări generale în acest domeniu.

Datele privind susţinerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

TEMATICA:

-        Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei;

-        Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;

-        Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor.

Recomandăm studierea bibliografiei, înainte de a fi invitat la concurs.

BIBLIOGRAFIA:

-        Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

-        Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;

-        Legea Societăților pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997;

-        Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii, probat prin HCA al BNM nr. 322  din  20.12.2018

-       Ghidul privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP).

Send CV
Best4uinternational

Similar jobs

cursuri de engleza