...

Publish 19 March 2020

jurisconsult coordonator responsabil de legislaţie banca centrală

Company:
Banca Națională a Moldovei 
City:
Chișinău
Employment type:
:
higher

Job description

 Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în drept, cu media generală pe anii de studiile de licenta de cel puţin 8; cerința este valabilă și pentru studiile de master, daca acestea exista.

- Cunoștințe de drept internațional, drept UE, drept constituțional, administrativ, civil, financiar

- Cunoașterea exigențelor de tehnică normativă;                                                                                                                                                                 

- Cunoașterea limbii engleze; cunoasterea aditionala a altei limbi de circulatie internationala (franceza, germana) va constitui un avantaj;

- Abilități de elaborare a normelor juridice si de întocmire a avizelor juridice;

- Abilități de argumentare, de analiză şi sinteză.

 

Principalele atribuţii ale postului:

- Avizarea actelor normative, elaborate de departamentele de specialitate ale Băncii Naționale, din punctul de vedere al legalității si tehnicii normative, tinand cont de standardele internationale si europene aplicabile;

- Acordarea de consultanță juridică pe marginea procesului de elaborare a actelor normative

- Monitorizarea evoluției cadrului legal relevant pentru activitatea Băncii Naționale și realizarea periodică de informări si instruiri pe noutati legislative pentru angajații Băncii Naționale.

 

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 25 iulie 2020.

Candidaţii selectaţi de BNM vor fi invitaţi pentru participare la probele scrisă şi verbală, care vor include, în principal, subiecte de dr. constitutional, dr.adminsitrativ, dr.civil, dr.afacerilor, dr.UE.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc cerintele minime obligatorii.

Bibliografia recomandată pentru candidații la concurs:

- Constituţia Republicii Moldova

- Codul civil

- Legea privind actele normative nr.100 din 22.17.2017

- Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995

- Legea privind reglementarea valutară nr.62 din 21.03.2008

- Legea nr.114/2012 privind serviciile de plata si moneda electronica

- Legea privind Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare nr.234 din 03.10.2016

Send CV
Jivy Group banner sub job

Similar jobs

cursuri de engleza