...

Publish 01 October 2020

inginer coordonator responsabil de control acces și calitate

Company:
Banca Națională a Moldovei 
City:
Chișinău
Employment type:
:
higher

Job description

Atribuțiile de bază ale direcției pe domenii: acces și calitate - gestiunea identității și asigurarea accesului securizat și autorizat la sistemul informațional al BNM, facilitarea utilizării serviciilor TIC, gestiunea relațiilor cu beneficiarii TIC, monitorizarea și raportarea acordurilor cu privire la prestarea serviciilor TIC;

asistență și suport – asistență la utilizarea TIC, instruire utilizatori, deservire tehnică, gestiune relații cu suportul extern, gestiune și evidență echipamente TIC

Inginerul coordonator în domeniul control acces și calitate pe parcursul îndeplinirii atribuțiilor sale, descrise mai jos, urmărește atingerea următoarelor obiective:

- conlucrarea amiabilă în cadrul DSCTIC, DTI, BNM;

- executarea eficientă și în termenii stabiliți a sarcinilor atribuite, astfel încât să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite la nivel de direcție;

- aplicarea celor mai bune practici de lucru în echipe și gestiunea eficientă a timpului;

- dezvoltarea profesională continuă și transferul cunoștințelor specifice activității sale.

Atribuții:

Gestionarea identității și accesului la SI BNM:

-înregistrarea identității în SI BNM, acordarea, gestionarea, monitorizarea și revizuirea periodică a accesului la resursele SI BNM pentru utilizatori (VDI, File, Print, Apps, Internet);

-acordare drepturilor autorizate, cu revizuirea periodică a lor, pentru utilizatori la sisteme informatice specifice;

-elaborarea ghidurilor de exploatare (instrucțiuni, îndrumare, recomandări, etc.) ce vor asigura utilizarea corectă și eficientă a resurselor utilizate.

Administrarea resurselor IT (user-side):

- instalare de produse software standarde sau de extindere ("upgrade") a celor existente;

- executarea configurațiilor necesare, setarea parametrilor de sistem și serviciilor de rețea în corespundere cu instrucțiunile elaborate și aprobate în BNM;

- reînnoirea periodică sau la necesitatea a softului standard de pe PC, Terminale și dispozitive mobile ale utilizatorilor în corespundere cu instrucțiunile și normele în vigoare.

Mentenanța resurselor IT (user-side):

- efectuarea lucrărilor de deservire a tehnicii de calcul pentru menținerea în parametrii optimi de lucru;

- efectuarea lucrărilor de înlocuire, instalare, configurare, optimizare și upgrade/downgrade a dispozitivelor și echipamentelor în gestiune la solicitare autorizată;

- efectuarea lucrărilor pentru mentenanța și dezvoltarea rețelei BNM;

- asigurarea suportului tehnic pentru evenimentele, seminarele și conferințele BNM.

- Implicarea activă și eficientă în toate activitățile direcției, în conformitate cu planurile de activitate aprobate cît și îndeplinirea altor sarcini la indicațiile Conducerii BNM, Directorului DTI și a șefului direcției.

Cerințe minime obligatorii:

-Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;

-Competențe lingvistice: cunoașterea fluentă a limbii de stat și cunoașterea limbii engleze;

-Abilități de lucru în echipă; gândire ordonată și constructivă, perseverență, rezistență la efort, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale; posedarea abilităților de comunicare eficientă verbală și în scris; abilități de întocmire calitativă a documentației metodologice și normative; de analiză și formulare a concluziilor;

-Responsabilitate, obiectivitate, receptivitate la idei noi, conduită morală și profesională înaltă, spirit de inițiativă, disponibilitate la schimbări, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, spirit de observație și tendință de dezvoltare profesională continuă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

- Media pentru examenul de licență și pentru anii de studii ≥ 8

- Experiență în domeniul IT;

- Cunoștințe privind utilizarea: Active Directory Users and Computrers, Microsoft PrintServer, Windows Server Update Service, Servicii de Protecție Antivirus;

- Utilizarea tehnologiilor de virtualizare a desktopurilor și aplicațiilor (Citrix, Microsoft),

- Cunoașterea practicilor internaționale în domeniul TI, Managementul Serviciilor IT, Securitatea Informației (ITIL, ISO27001).

- Deținerea certificatelor, sau cunoașterea metodologiilor de referință în domeniul TIC (Microsoft, Citrix, etc.);

Termenul limita pentru depunerea CV-urilor: 15 mai 2020

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Send CV
Jivy Group banner sub job

Similar jobs

cursuri de engleza