...

Publish 26 March 2020

Economist principal pe durată determinată, Secţia analiză monetară şi sectorului public, Departamentul politică monetară la BNM

Company:
Banca Națională a Moldovei 
City:
Chișinău
Employment type:
Requirements:
Work experience more than 1 year
:
higher

Job description

Obiectivele postului: Realizarea analizelor și a prognozelor monetare și a sectorului public, identificarea și analiza riscurilor la adresa inflației, elaborarea documentelor, rapoartelor de politică monetară și a analizelor ce țin de competența Secției;

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare în domeniul economic, finanțe-bănci sau matematici aplicative cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experienţă în domeniul analizei şi prognozei macroeconomice, minim 1 an;
 • Cunoștințe aprofundate în domeniile: Teoria economică, teoria statistică, statistica social-economică, econometrie, inclusiv:
 •    Conceptele macroeconomice de bază (inclusiv PIB, PNB, inflație, ciclu de afaceri, mecanisme ale fluctuațiilor economice, politici macroeconomice, interdependențe și identități macroeconomice de bază, sistemul conturilor naționale, indicii de prețuri, cererea agregată, oferta agregată, piața muncii, sectorul public, balanța de plăți, cursul de schimb, piața financiară și de capital) și relațiile acestora față echilibrul și dezechilibrul macroeconomic;
 • Conceptele monetare (inclusiv monedă, credit, instituție financiară, politică monetară, sistemul monetar, cererea și oferta de monedă, sistemul financiar, bancă centrală, sistemul de plăți, piața monetară, teoria monetară, instrumente financiare și monetare, mecanismul de transmitere a politicii monetare, statistica monetară și financiară);
 • Modelarea economică (inclusiv specificarea, testarea, simularea și prognozarea în baza de modele economice, precum ar fi modele liniare, modele simultane cu mai multe ecuații, VAR, VECM, tehnici bayessiene; identificarea și eliminarea corelației în serie, a multicolinearității și heteroschedasticității din modele);
 • Conceptele statistice (inclusiv proprietățile necesare ale estimatorilor statistici; tipologia distribuțiilor probabilistice; corelație; coeficient de corelație; varianță; covarianță; tipologia mediilor; metodele de netezire, extrapolare, filtrare, ajustare sezonieră și de conversie a frecvenței a seriilor de timp; cointegrarea seriilor de timp; componentele seriilor de timp; funcția de auto-corelare și de auto-corelare parțială; staționaritatea seriilor de timp);
 • Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Word și Power Point, și a aplicațiilor de calcul numeric si analiză statistică (inclusiv Eviews, Demetra, Microsoft Excel);
 • Cunoștințe a cadrului normativ în domeniul economic (în special cel cu implicații asupra politicii monetare);
 • Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și engleze la nivel avansat;
 • Competențe: Integritate, responsabilitate, profesionalism, orientare către rezultate, lucru în echipă, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 • Alte abilități și atitudini: abilități de analiză; comunicare verbală și în scris eficientă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Experiența în domeniul financiar-bancar prezintă un avantaj.
 • Cunoașterea a următoarelor domenii: financiar-bancar, matematica aplicată în economie, conturi internaționale;

Principalele atribuții:

 • Elaborează, întreține și perfecționează instrumentarul de prognoză specific postului.
 • Elaborează analiza și prognoza indicatorilor sectorului monetar și public specific postului;
 • Identifică şi analizează riscurile la adresa inflaţiei provenite din sectorul monetar şi public;
 • Ajustează și actualizează prognoza conform cerințelor stabilite;
 • Elaborează compartimentele respective pentru documentele de politică monetară și rapoartele întocmite conform Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 • Prezintă compartimentele respective din documentele de politică monetară;
 • Elaborează și examinează documente, acte normative și metodologice, în limita competenței secției;
 • Elaborează sau participă la elaborarea actelor, analizelor ce țin de competența secției;
 • Colectează și prelucrează informația necesară pentru activitatea secției;
 • Asigură gestionarea și menținerea bazei informaționale deținute conform cerințelor stabilite;

Recomandăm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la interviu.

Bibliografia recomandată:

- Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
- Strategia politicii monetare a Băncii Naționale a Moldovei pe termen mediu;
Rapoartele asupra inflației;
- Manuale de teorie economică, macroeconomie, statistică, econometrie, monedă și credit;

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 16.03.2018.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Send CV
Jivy Group banner sub job

Similar jobs