...

Publish 23 September 2019

Expert principal responsabil de organizarea și derularea achizițiilor

Company:
Banca Națională a Moldovei 
City:
Chișinău
Employment type:
Requirements:
Work experience more than 2 years
:
higher

Job description

Scopul postului: Asigurarea unui mediu legal și eficient de planificare, organizare și derulare a achizițiilor, aliniat la obiectivele și atribuțiile DAMC.

Obiectivele postului:

 • organizarea activității sale în modul în care DAMC să aducă plus valoare sporită BNM;
 • competență și eficiență sporită;
 • contribuție la asigurarea unui mediu constructiv, progresiv și amiabil de conlucrare în cadrul Direcției, cu subdiviziunile BNM și persoanele terțe relevante (juridice și fizice);
 • gestiunea eficientă a timpului de muncă;
 • inițiativă pentru formularea de propuneri/soluții noi întru asigurarea legalității activității;
 • dezvoltarea profesională continuă;
 • transferul rezultativ al cunoștințelor specifice activității sale către funcționarii DAMC.

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare în domeniul juridic sau economic-financiar cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; 
 • Experiență de minim 2 ani în domeniul juridic sau economic-financiar; 
 • Cunoștințe în domeniul achizițiilor publice; 
 • Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel avansat; 
 • Să cunoască legislația în vigoare a Republicii Moldova aferentă ariei de activitate a BNM/DAMC; 
 • Să cunoască limba română și engleză nivel mediu/avansat; 
 • Competențe: în limita prevederilor legale și cadrului normativ intern. 

Abilități, competențe și atitudini:
a) Auto organizatorice, auto motivare, de a activa eficient în echipă.
b) Gândire logică, tact și pricepere, perseverență.
c) Orientare spre rezultate, rezistență la efort și stres.
d) Comunicare verbală și în scris, putere de convingere.
e) Adaptarea la situații noi, la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate.
f) Utilizarea rațională și eficientă a timpului de muncă, în funcție de priorități.
g) Disciplină, responsabilitate, cooperare, credibilitate, integritate, imparțialitate.
h) Să nu aibă antecedente penale.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Experiență specifică în domeniul achizițiilor publice; 
 • Cunoașterea unor limbi moderne (altele decât engleza).

Principalele atribuții funcționale:

 • Exercită atribuțiile de secretar al grupurilor de lucru pentru achizițiile publice încredințate, astfel încât activitatea DAMC să fie orientată spre rezultate și preponderent achizițiile derulate și finalizate să nu atragă după sine contestații.
 • Ține evidența realizării achizițiilor și executării contractelor în scopul raportării executării Planului anual de achiziții al BNM.
 • Asigură coordonarea, prin conlucrare cu alte subdiviziuni BNM, semnarea și înregistrarea contractelor de achiziție încheiate între BNM și terți.
 • Derulează procedura de achiziționare a biletelor avia pentru deplasările membrilor organelor de conducere și ale funcționarilor BNM.
 • Veghează aplicarea corectă a cadrului normativ național și intern de gestiune a activităților privind achizițiile publice în BNM.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 19 iulie 2019.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:
- Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XII din 21.07.1995; 
- Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015; 
- Actele normative în vigoare în domeniul achizițiilor publice, aprobate prin Hotărârile Guvernului Republicii Moldova.

Send CV
proimobil

Similar jobs