...

Publish 23 September 2020

expert coordonator responsabil de reglementarea evidenței contabile în BNM

Company:
Banca Națională a Moldovei 
City:
Chișinău
Employment type:
:
higher

Job description

Atribuțiile secției: participarea la procesul de elaborare a cerinţelor metodologice de reglementare a evidenţei contabile în BNM.

Obiectivele postului: Participarea la elaborarea şi realizarea acţiunilor privind adaptarea şi dezvoltarea sistemului informaţional de evidenţă contabilă în BNM

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în domeniul financiar-bancar sau evidenţei contabile cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
- Cunoştinţe aferente actelor normative şi legislative ale Republicii Moldova în vigoare în domeniul evidenţei contabile, în special SIRF;
- Cunoştinţe de operare cu calculatorul la nivel de utilizator şi cunoaşterea medie a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
- Competențe lingvistice: cunoaşterea fluentă a limbii române, ruse și limbii engleze - la nivel intermediar;
- Competențe: Integritate, responsabilitate, profesionalism, orientare către rezultate, perseverență;
- Alte abilități și atitudini: de planificare, comunicare, analiză, gestionare eficientă a timpului, spirit de inițiativă și de echipă.

Principalele atribuții funcţionale:

- Participarea la elaborarea şi dezvoltarea cadrului metodologic şi normativ aferent reglementării evidenţei contabile în BNM;
- Examinarea practicilor internaţionale în domeniul contabilităţii în băncile centrale;
- Participarea la elaborarea proiectelor regulamentelor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor BNM privind problemele aferente contabilităţii;
- Participarea la examinarea proiectelor de acte normative elaborate de către subdiviziunile BNM şi organele de stat ale Republicii Moldova;
- Participarea la elaborarea şi realizarea acţiunilor privind adaptarea şi dezvoltarea sistemului informaţional de evidenţă contabilă în BNM.

Termenul limita pentru depunerea CV-urilor este: 2 decembrie 2020

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

- Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
- Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017;
- Standardele internaționale de raportare finaciară;
- Regulamentul privind inventarierea nr.60 din 29 mai 2012 (aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor).

Send CV
Best4uinternational

Similar jobs

cursuri de engleza