...

Publish 23 March 2021

expert principal (durată determinată) cu functia de gestionare și dezvoltarea procesului de raportare

Company:
Banca Națională a Moldovei 
City:
Chișinău
Employment type:
:
higher

Job description

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în domeniul finanțelor/ economic/ statisticii cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
- Cunoștințe generale ale legislației bancare, în special a cadrului normativ în vigoare aplicabil procesului de raportare către BNM;
- Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator în special  a aplicațiilor MS Word și MS Excel;
- Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și engleze la nivel – citire și înțelegere, în special a actelor normative;
- Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
- Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

- Cunoștințe generale aferente cadrelor de reglementare aplicabile la nivelul reglementărilor Autorității Europene Bancare (EBA), inclusiv FINREP, COREP, alte cadre similare;
- Cunoașterea cadrului normativ aferent procesului de elaborare și consultare a proiectelor de acte normative, în special Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale.

Principalele atribuții funcţionale:

- Elaborarea și actualizarea actelor normative BNM aferente domeniului de raportare;
- Urmărirea continuă a dezvoltării cadrului normativ aferent domeniului de raportare UE;
- Conlucrarea cu subdiviziunile BNM și entitățile raportoare în procesul de elaborare și coordonare proiectelor actelor normative aferente domeniului de raportare către BNM.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 31 mai 2018.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

- Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548 din 21.07.1995 (http://bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995);
- Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, nr. 317-XV  din  18.07.2003 (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312810 );
- Instrucțiune privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei, aprobată prin HCA al BNM nr. 132 din 17.07.2008 (http://bnm.md/ro/content/instructiune-privind-modul-de-prezentare-de-catre-banci-rapoartelor-forma-electronica-la);
- Alte instrucțiuni ale BNM aferente procesului de raportare (http://bnm.md/ro/content/lista-instructiunilor, compartimentul Raportări

Send CV
Best4uinternational

Other jobs from this company

cursuri de engleza